Lịch thi đấu giải Futsal toàn quốc năm 2014

Ngày

Bảng

MT

Giờ

Trận đấu

Đội- Đội

Chủ nhật

02/03

A

1

13h45

A3 – A4

Hoàng Thư ĐN – Đạt Vĩnh Tiến

 

 

 

15h45

Khai mạc

 

A

2

16h00

TSN – A2

Thái Sơn Nam – BV An Phước BT

Thứ 2

03/03

B

3

14h00

B3 – B4

Hải Phương Nam – Kim Toàn ĐN

B

4

16h00

B1 – B2

Tân Hiệp Hưng – Thái Sơn Bắc

Thứ 3

04/03

A

5

14h00

TSN – A4

Thái Sơn Nam – Đạt Vĩnh Tiến

A

6

16h00

A3 – A5

Hoàng Thư ĐN – Sanatech KH

Thứ 4

05/03

B

7

14h00

B1 – B4

Tân Hiệp Hưng – Kim Toàn ĐN

B

8

16h00

B3 – B5

Hải Phương Nam – Sanna KH

Thứ 5

06/03

A

9

14h00

A2 – A3

BV An Phước BT – Hoàng Thư ĐN

A

10

16h00

A4 – A5

Đạt Vĩnh Tiến – Sanatech KH

Thứ 6

07/03

B

11

14h00

B2 – B3

Thái Sơn Bắc – Hải Phương Nam

B

12

16h00

B4 – B5

Kim Toàn ĐN – Sanna KH

Thứ 7

08/03

A

13

14h00

A5 – TSN

Sanatech KH – Thái Sơn Nam

A

14

16h00

A4 – A2

Đạt Vĩnh Tiến – BV An Phước BT

Chủ nhật

09/03

B

15

14h00

B5 – B1

Sanna KH – Tân Hiệp Hưng

B

16

16h00

B4 – B2

Kim Toàn ĐN – Thái Sơn Bắc

Thứ 2

10/03

A

17

14h00

A5 – A2

Sanatech KH – BV An Phước BT

A

18

16h00

A3 – TSN

Hoàng Thư ĐN – Thái Sơn Nam

Thứ 3

11/03

B

19

14h00

B5 – B2

Sanna KH – Thái Sơn Bắc

B

20

16h00

B3 – B1

Hải Phương Nam – Tân Hiệp Hưng

Thứ 5

13/03

Bán kết 1

21

14h00

Nhất A – Nhì B

2 đội thua đồng hạng 3

Bán kết 2

22

16h00

Nhất B – Nhì A

Thứ 7

15/03

Chung kết

23

15h00

VÔ ĐỊCH

Tổng kết và trao thưởng

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA