LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI GIẢI FUTSAL HDBANK VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2024

22/2
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

SG Titans TP.HCM

10
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Bắc

2
23/2
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

1
VS

Hà Nội

1
17h00
CLB FS Q8

Sahako

0
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
29/2
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

1
VS

Hà Nội

7
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Sahako

1
01/3
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

0
VS

Thái Sơn Bắc

1
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

1
VS

SG Titans TP.HCM

0
06/3
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

0
VS

Sahako

10
17h00
CĐ SP TW

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Hà Nội

1
07/3
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

0
VS

Sài Gòn Titans TP.HCM

0
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

3
VS

Thái Sơn Bắc

1
01/6
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

-
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
17h00
Cung ĐK HN

Thái Sơn Bắc

-
VS

Hà Nội

-
02/6
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h00
CLB FS Q8

Sahako

-
VS

SG Titans TP.HCM

-
06/6
15h00
Cung ĐK HN

Hà Nội

-
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
17h00
Cung ĐK HN

Thái Sơn Bắc

-
VS

Luxury Hạ Long

-
07/6
14h00
CLB FS Q8

SG Titans TP.HCM

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h00
CLB FS Q8

Sahako

-
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
11/6
15h00
Cung ĐK HN

Hà Nội

-
VS

SG Titans TP.HCM

-
17h00
Cung ĐK HN

Thái Sơn Bắc

-
VS

Luxury Hạ Long

-
12/6
14h00
CLB FS Q8

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-
VS

Luxury Hạ Long

-
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17/6
15h00
Cung ĐK HN

Hà Nội

-
VS

Sahako

-
18h00
Cung ĐK HN

Thái Sơn Bắc

-
VS

SG Titans TP.HCM

-
18/6
15h00
Tân Bình

Luxury Hạ Long

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h00
CLB FS Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VS

Tân Hiệp Hưng TP.HCM

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA