Lịch thi đấu Lượt đi Giải futsal HDBank VĐQG 2023

19/3/2023
15h00
Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội

Thái Sơn Bắc

2
VS

Hà Nội

2
17h00
NTĐ Trường CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

3
VS

GFDI Sông Hàn

0
20/3/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Sahako

4
VS

Cao Bằng

0
17h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Thái Sơn Nam - TPHCM

2
VS

Tân Hiệp Hưng

2
23/3/2023
15h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Cao Bằng

2
VS

Tân Hiệp Hưng

2
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng, TP.HCM

Sahako

1
VS

Thái Sơn Nam - TPHCM

1
24/3/2023
14h00
Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội

Hà Nội

2
VS

GFDI Sông Hàn

1
17h00
Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
27/3/2023
15h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Cao Bằng

1
VS

Thái Sơn Nam - TPHCM

2
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng, TP.HCM

Sahako

5
VS

Tân Hiệp Hưng

1
28/3/2023
14h00
Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội

Hà Nội

0
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
17h00
Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội

Thái Sơn Bắc

3
VS

GFDI Sông Hàn

1
1/4/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8. TP.HCM

Tân Hiệp Hưng

4
VS

Hà Nội

2
17h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Thái Sơn Nam - TPHCM

3
VS

Thái Sơn Bắc

1
2/4/2023
15h00
NTĐ Trường CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

3
VS

Sahako

4
17h00
Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

GFDI Sông Hàn

2
VS

Cao Bằng

1
7/4/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Thái Sơn Nam - TPHCM

3
VS

Hà Nội

1
17h00
NĐT CLB futsal Q8, TP.HCM

Tân Hiệp Hưng

3
VS

Thái Sơn Bắc

2
8/4/2023
15h00
NTĐ trường CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

4
VS

Cao Bằng

1
17h00
Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

GFDI Sông Hàn

3
VS

Sahako

1
12/4/2023
15h00
Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

GFDI Sông Hàn

0
VS

Tân Hiệp Hưng

1
17h00
NTĐ trường CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Thái Sơn Nam - TPHCM

2
13/4/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Cao Bằng

0
VS

Hà Nội

1
17h00
NTĐ CLBfutsal Q8, TP.HCM

Sahako

0
VS

Thái Sơn Bắc

4
17/4/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Sahako

1
VS

Hà Nội

3
17h00
NTĐ CLB futsal Q8, TP.HCM

Cao Bằng

0
VS

Thái Sơn Bắc

3
18/4/2023
15h00
Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng

GFDI Sông Hàn

0
VS

Thái Sơn Nam - TPHCM

4
17h00
NTĐ trường CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Tân Hiệp Hưng

2

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA