Lịch thi đấu Lượt về Giai đoạn II (VCK) Giải Futsal HDBank VĐQG 2021

Tải tập tin chi tiết

15/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Nam

3
VS

Thái Sơn Bắc

0
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

3
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Zetbit Sài Gòn FC

5
VS

Quảng Nam

1
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Cao Bằng

6
VS

Tân Hiệp Hưng

3
VieON
18h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
VS

Sahako

1
VieON
17/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Bắc

5
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

1
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Quảng Nam

0
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Nam

2
VS

Cao Bằng

0
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Tân Hiệp Hưng

0
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

-
VS

Zetbit Sài Gòn FC

-
Tạm hoãn theo thông báo số 10
19/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Quảng Nam

-
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
Tạm hoãn theo thông báo số 11
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Nam

4
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Zetbit Sài Gòn

2
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

-
VS

Cao Bằng

-
Tạm hoãn theo thông báo số 11
22/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Bắc

1
VS

Quảng Nam

3
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

1
VS

Thái Sơn Nam

7
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Sahako

3
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Tân Hiệp Hưng

0
VS

Zetbit Sài Gòn FC

1
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Cao Bằng

-
VieON
24/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Thái Sơn Bắc

2
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Nam

4
VS

Quảng Nam

0
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

1
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

8
VS

Tân Hiệp Hưng

2
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Cao Bằng

2
VS

Zetbit Sài Gòn FC

3
VieON
26/11/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Zetbit Sài Gòn FC

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Tân Hiệp Hưng

0
VS

Thái Sơn Nam

4
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Cao Bằng

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

2
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

2
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

0
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Hiếu Hoa Đà Nẵng

4
VS

Quảng Nam

1
VieON
27/11/2021 (đấu bù lượt 11)
15h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

4
VS

Zetbit Sài Gòn FC

3
VieON
29/11/2021 (đấu bù lượt 12)
14h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Quảng Nam

3
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

0
VieON
16h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

1
VS

Cao Bằng

1
VieON
1/12/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Bắc

4
VS

Cao Bằng

0
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Nam

3
VS

Zetbit Sài Gòn FC

2
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

3
VS

Tân Hiệp Hưng

3
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Quảng Nam

1
VS

Sahako

5
VieON
03/12/2021
9h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Sahako

4
VS

Thái Sơn Bắc

0
VieON
11h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Thái Sơn Nam

5
VieON
13h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Zetbit Sài Gòn FC

5
VS

Sanvinest Khánh Hòa

7
VieON
15h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Cao Bằng

3
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

0
VieON
18h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Tân Hiệp Hưng

5
VS

Quảng Nam

0
VieON
05/12/2021
8h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Bắc

6
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VieON
17h00
NTĐ Thái Sơn Nam

Thái Sơn Nam

3
VS

Sahako

1
VieON
12h30
NTĐ Thái Sơn Nam

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Tân Hiệp Hưng

1
VieON
14h45
NTĐ Thái Sơn Nam

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

2
VS

Zetbit Sài Gòn FC

4
VieON
10h15
NTĐ Thái Sơn Nam

Quảng Nam

2
VS

Cao Bằng

4
VieON

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA