LỊCH THI ĐẤU GIAI ĐOẠN 1 (VÒNG LOẠI) GIẢI FUTSAL HDBANK VĐQG 2022

01/6
14h00
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Tân Hiệp Hưng

5
VS

Quảng Nam

0
16h15
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Cao Bằng

2
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

3
3/6
14h00
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

0
VS

Tân Hiệp Hưng

3
16h15
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Quảng Nam

2
VS

Vietfootball

4
05/6
14h00
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Cao Bằng

6
VS

Quảng Nam

1
16h15
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Vietfootball

2
VS

Tân Hiệp Hưng

5
07/6
14h00
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Vietfootball

1
VS

Cao Bằng

5
16h15
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Quảng Nam

1
VS

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

2
09/6
14h00
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Hưng Gia Khang Đắk Lắk

-
VS

Vietfootball

-
16h15
TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Cao Bằng

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA