Lịch thi đấu lượt về giải futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023

28/6/2023
19h00
NTĐ Sơn Trà

GFDI Sông Hàn

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

2
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

4
29/6/2023
15h00
NTĐ CLB futsal Q8

Cao Bằng

1
VS

Sahako

4
19h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Hà Nội

1
VS

Thái Sơn Bắc

3
4/7/2023
15h00
NTĐ CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Bắc

1
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
VS

Sahako

5
5/7/2023
15h00
NTĐ CLB futsal Q8

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Cao Bằng

2
17h00
NTĐ Sơn Trà

GFDI Sông Hàn

2
VS

Hà Nội

0
10/7/2023
15h00
NTĐ CLB futsal Q8

Tân Hiệp Hưng

2
VS

Sahako

6
17h00
NTĐ Sơn Trà

GFDI Sông Hàn

1
VS

Thái Sơn Bắc

3
11/7/2023
15h00
NTĐ CĐSPTƯ Nha Trang

Sanvinest Khánh Hòa

4
VS

Hà Nội

1
17h00
NTĐ CLB fusal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

2
VS

Cao Bằng

2
16/7/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Cao Bằng

2
VS

GFDI Sông Hàn

1
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

4
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
17/7/2023
14h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Hà Nội

1
VS

Tân Hiệp Hưng

4
17h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Thái Sơn Bắc

1
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

4
23/7/2023
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Sahako

5
VS

GFDI Sông Hàn

2
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Cao Bằng

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
24/7/2023
14h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Thái Sơn Bắc

2
VS

Tân Hiệp Hưng

0
17h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Hà Nội

0
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

3
29/7/2023
14h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Hà Nội

1
VS

Cao Bằng

2
14h00
NTĐ CLB fusal Q8

Tân Hiệp Hưng

1
VS

GFDI Sông Hàn

2
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
17h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sahako

4
4/8/2023
14h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Thái Sơn Bắc

-
VS

Cao Bằng

-
14h00
NTĐ CLB futsal Q8

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Khánh Hòa

-
17h00
NTĐ CLB futsal Q8

Thái Sơn Nam TP.HCM

-
VS

GFDI Sông Hàn

-
17h00
Cung điền kinh Mỹ Đình

Hà Nội

-
VS

Sahako

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA