LỊCH THI ĐẤU GIAI ĐOẠN II GIẢI FUTSAL HDBANK VĐQG 2022

13/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

HGK Đắk Lắk

0
VS

Sài Gòn FC

4
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Tân Hiệp Hưng

2
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

3
14/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Cao Bằng

2
VS

Thái Sơn Bắc

6
18h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Nam

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
15/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
VS

HGK Đắk Lắk

3
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sahako

3
VS

Sài Gòn FC

2
16/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Cao Bằng

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Bắc

2
VS

Thái Sơn Nam

2
18/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Nam

5
VS

Tân Hiệp Hưng

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sahako

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
19/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sài Gòn FC

1
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Cao Bằng

2
VS

HGK Đắk Lắk

4
20/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Bắc

3
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sahako

3
VS

Thái Sơn Nam

2
21/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Cao Bằng

0
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sài Gòn FC

2
VS

Tân Hiệp Hưng

0
23/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Cao Bằng

1
VS

Sài Gòn FC

1
24/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sahako

1
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

HGK Đắk Lắk

1
VS

Tân Hiệp Hưng

3
25/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
VS

Thái Sơn Nam

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Cao Bằng

1
VS

Sanvinest Khánh Hòa

3
26/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

HGK Đắk Lắk

2
VS

Thái Sơn Bắc

5
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Tân Hiệp Hưng

0
VS

Sahako

2
28/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

HGK Đắk Lắk

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Nam

4
VS

Sài Gòn FC

4
29/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Bắc

3
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sahako

1
VS

Cao Bằng

1
30/6
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sài Gòn FC

4
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

HGK Đắk Lắk

0
VS

Thái Sơn Nam

4
1/7
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
VS

Sahako

6
3/7
15h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sanvinest Khánh Hòa

0
VS

Tân Hiệp Hưng

0
17h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Nam

5
VS

Cao Bằng

2
4/7
13h00
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Sahako

5
VS

HGK Đắk Lắk

2
15h15
TTHL&TĐ TDTT TỈNH LÂM ĐỒNG

Thái Sơn Bắc

0
VS

Sài Gòn FC

3
5/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

-
VS

HGK Đắk Lắk

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
6/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

-
VS

Cao Bằng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Thái Sơn Nam

-
7/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

-
VS

Sahako

-
16/6
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
10/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Thái Sơn Nam

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Sahako

-
11/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Sài Gòn FC

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

-
VS

Cao Bằng

-
12/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

-
VS

Sahako

-
13/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Sài Gòn FC

-
15/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

-
VS

Cao Bằng

-
16/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

-
VS

HGK Đắk Lắk

-
17/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Cao Bằng

-
18/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

-
VS

HGK Đắk Lắk

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
20/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

-
VS

Thái Sơn Nam

-
21/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

-
VS

Sahako

-
22/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

-
VS

Sài Gòn FC

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

-
VS

HGK Đắk Lắk

-
23/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

-
VS

Tân Hiệp Hưng

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

-
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

-
25/11
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

-
VS

Sanvinest Khánh Hòa

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

-
VS

Thái Sơn Nam

-
4/7
15h00
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đăk Lắk

-
VS

Sahako

-
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

-
VS

Sài Gòn FC

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA