LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIAI ĐOẠN II – GIẢI FUTSAL HDBANK VĐQG 2022

20/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

4
VS

HGK Đắk Lắk

1
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Tân Hiệp Hưng

5
21/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

6
VS

Cao Bằng

1
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Thái Sơn Nam

5
22/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

3
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

3
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

0
VS

Sahako

3
23/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

3
VS

Tân Hiệp Hưng

1
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

4
VS

Thái Sơn Bắc

2
25/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

0
VS

Thái Sơn Nam

7
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Sahako

3
26/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

3
VS

Sài Gòn FC

4
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

1
VS

Cao Bằng

1
27/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

5
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

0
VS

Sahako

0
28/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

0
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Sài Gòn FC

1
30/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

5
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

2
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

4
VS

Cao Bằng

1
31/10
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

2
VS

Thái Sơn Bắc

0
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

1
VS

HGK Đắk Lắk

6
01/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

2
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

0
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

1
VS

Cao Bằng

0
02/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

4
VS

HGK Đắk Lắk

3
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

3
VS

Tân Hiệp Hưng

1
04/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

0
VS

Sanvinest Khánh Hòa

0
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

0
VS

Thái Sơn Nam

1
05/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
VS

Thái Sơn Bắc

3
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

0
VS

Sahako

2
06/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Sài Gòn FC

6
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Nam

6
VS

HGK Đắk Lắk

0
07/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Thái Sơn Bắc

1
VS

Tân Hiệp Hưng

5
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sahako

1
VS

Hiếu Hoa Đà Nẵng

1
09/11
13h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Tân Hiệp Hưng

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
17h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Cao Bằng

1
VS

Thái Sơn Nam

3
10/11
12h30
NTĐ Đa năng Cần Thơ

HGK Đắk Lắk

-
VS

Sahako

-
16h15
NTĐ Đa năng Cần Thơ

Sài Gòn FC

3
VS

Thái Sơn Bắc

1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA