Ông Trần Quốc Tuấn trở thành Chủ tịch LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026)

Tại Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026), 100% đại biểu có mặt (73/74 tổ chức thành viên tham dự Đại hội) đã biểu quyết ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

06/11/2022 14:28:24

KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT VÀ BCH LĐBĐVN KHOÁ IX (NHIỆM KÌ 2022 – 2026):

CHỦ TỊCH LĐBĐVN: ÔNG TRẦN QUỐC TUẤN

Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026)

03 PHÓ CHỦ TỊCH LĐBĐVN GỒM: 

Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch phụ trách Chuyên môn

Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động Tài trợ

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐBĐVN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2022 – 2026):

Tổng số Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá IX là 17, trong đó Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch đương nhiên là Uỷ viên BCH theo quy định của Điều lệ:

STTHỌ VÀ TÊNNĂM
SINH
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC, CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1Trần Quốc Tuấn1971Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX
2Trần Anh Tú1963Phó Chủ tịch phụ trách Chuyên môn
3Nguyễn Trung Kiên1983Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động Tài trợ
4Nguyễn Xuân Vũ1981Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng
5Lê Văn Thành1959Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực
6Trần Huy Đức1981Trưởng Phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
7Nguyễn Tấn Anh1970Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
8Đỗ Mạnh Dũng1970Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;

Trưởng đoàn Trung tâm Thể thao Viettel

9Văn Trần Hoàn1969Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng;

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng

10Trương Sỹ Bá1967Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long – Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An
11Cao Tiến Đoan1960Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa;

Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất Động sản Đông Á;

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa

12Trần Anh Minh1987Chủ tịch Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc
13Đỗ Văn Nhật1974Trưởng Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở Văn hóa &Thể thao TP Hà Nội;

Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội;

Phó Trưởng Ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII

14Nguyễn Quốc Hội1967Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VIII;

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T

15Trần Văn Quỳnh1978Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vị trí Vàng;

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá vị trí vàng KonTum

16Hồ Hồng Thạch1967Chủ tịch HĐQT Công ty CP Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương;

Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương

17Võ Văn Thư1974Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Topenland Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TRƯỞNG BAN KIỂM TRA VÀ BẦU BAN KIỂM TRA LĐBĐVN KHÓA IX:

1. Trưởng Ban Kiểm tra: Ông Nguyễn Hiền Lương

2. 02 Ủy viên: Ông Trần Phát Tài và ông Lê Hoàng Tùng