Tin Sea Games

Thủ tướng mong kỳ tích thể thao lan tỏa sang kinh tế, xã hội

Khát vọng Việt Nam như vậy không chỉ trong thể thao mà tôi nghĩ phải lan tỏa ra trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời gian tới. Đây là một cú hích quan trọng của thể thao Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước”, Thủ tướng phát biểu.