Danh sách

Danh sách chính thức ĐT Futsal Việt Nam tham dự Asian Indoor Games 2017

TT Họ và tên Chức vụ Địa phương 1 Trần Anh Tú Lãnh đội Thái Sơn Nam – TP HCM 2 Miguel Rodrigo Jose Conde Salazar HLV trưởng Thái Sơn Nam – TP HCM 3 Nguyễn Bảo Quân HLV Thái Sơn Nam – TP HCM 4 Arkaitz Sisniega Gomez HLV Thái Sơn Nam – TP […]

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Asian Indoor Games 2017

TT Họ và tên Chức danh Địa Phương Năm Sinh 1 Trần Anh Tú Lãnh đội Thái Sơn Nam 1963 2 Miguel Jose Rodrigo Conde Salazar HLV Trưởng Thái Sơn Nam 1970 3 Antonio Fernando Garcia Jimenez Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 1976 4 Arkaitz Sisniega Gomez Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 1990 […]

Danh sách chính thức ĐT Futsal Việt Nam tham dự Giải Futsal Đông Nam Á 2015

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị 1 Trần Anh Tú Trưởng đoàn Thái Sơn Nam 2 Bruno Jose Garcia Fomoso HLV trưởng Thái Sơn Nam 3 Nguyễn Đức Duy Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 4 Hécstor Souto Vázquez Huấn luyện viên Thái Sơn Nam 5 Huỳnh Tấn Quốc Huấn luyện viên Thái […]