Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tham dự giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2013

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức danh

Đơn vị

1

Trần Anh Tú

1963

Trưởng đoàn

Thái Sơn Nam

2

Sergio Gargelli

1974

HLV Trưởng

Thái Sơn Nam

3

Nguyễn Đức Duy

1970

Trợ lý HLV

Thái Sơn Nam

4

Héctor Souto Vázquez

1981

Trợ lý HLV

Thái Sơn Nam

5

Huỳnh Tấn Quốc

1983

Phiên dịch

Thái Sơn Nam

6

Trần Văn Phúc

1987

Săn sóc viên

Thái Sơn Nam

7

Ngô Đình Thuận

1987

Thủ môn

Thái Sơn Nam

8

Trần Bửu Phước

1990

Thủ môn

Thái Sơn Nam

9

Đặng Phước Anh

1983

Thủ môn

Thái Sơn Nam

10

Đoàn Ngọc Hào

1993

VĐV

Thái Sơn Nam

11

Lê Quốc Nam

1993

VĐV

Thái Sơn Nam

12

Nguyễn Trọng Thiện

1986

VĐV

Thái Sơn Nam

13

Lý Khánh Hưng

1988

VĐV

Thái Sơn Nam

14

Phùng Trọng Luân

1985

VĐV

Thái Sơn Nam

15

Phạm Thanh Tuấn

1986

VĐV

Tân Hiệp Hưng

16

Nguyễn Bảo Quân

1983

VĐV

Thái Sơn Nam

17

Trần Văn Vũ

1990

VĐV

Thái Sơn Nam

18

Phạm Thành Đạt

1989

VĐV

Thái Sơn Nam

19

Vũ Xuân Du

1991

VĐV

Thái Sơn Nam

20

Lưu Quỳnh Toàn

1984

VĐV

Thái Sơn Nam

21

Hoàng Tuấn Vũ

1990

VĐV

Thái Sơn Bắc

22

Trần Hoàng Vinh

1986

VĐV

Tân Hiệp Hưng

23

Đinh Đức Thành

1989

VĐV

Ngân hàng BIDV

 
Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM