Danh sách ĐT U15 Việt Nam tham dự Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/ Vị trí

Địa phương

1

Nguyễn Minh Ngọc

1974

Lãnh đội

Liên đoàn BĐVN

2

Heinz Jurgen Gede

1956

GĐKT

Liên đoàn BĐVN

3

Đinh Thế Nam

1965

HLV trưởng

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

4

Nguyễn Hữu Đang

1969

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

5

Hồ Việt Hà

1987

Trợ lý HLV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

6

Châu Trí Cường

1972

Trợ lý HLV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

7

Trần Xuân Kiếm

1964

Bác sĩ

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

8

Nguyễn Đình Đức

1992

Bác sĩ

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

9

Nguyễn Quang Trường

2004

Thủ môn

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

10

Đặng Xuân Sơn

2004

Thủ môn

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

11

Huỳnh Trần Bảo Duy

2004

Thủ môn

CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

12

Đỗ Văn Chí

2004

VĐV

Trung tâm Thể thao Viettel

13

Nguyễn Phú Nhã

2004

VĐV

Trung tâm Thể thao Viettel

14

Nguyễn Đình Đức

2004

VĐV

Trung tâm Thể thao Viettel

15

Phạm Văn Phong

2004

VĐV

Trung tâm Thể thao Viettel

16

Trần Đình Thành

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

17

Nguyễn Văn Bảy

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

18

Đặng Bá Hà

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

19

Đàm Đức Vinh

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

20

Ngô Văn Bắc

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

21

Cái Văn Quỳ

2004

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

22

Nguyễn Quang Vinh

2005

VĐV

CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An

23

Nguyễn Hải Nam

2004

VĐV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

24

Hà Văn Việt

2004

VĐV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

25

Lê Minh Toàn

2004

VĐV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

26

Võ Anh Quân

2004

VĐV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

27

Đỗ Minh Quang

2004

VĐV

Quỹ ĐT và PT tài năng BĐVN

28

Cẩm Bá Thành

2004

VĐV

CLB Bóng đá Thanh Hoá

29

Nguyễn Công Sơn

2004

VĐV

CLB Bóng đá Thanh Hoá

30

Đặng Khánh Duy

2004

VĐV

CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

31

Nguyễn Văn Sơn La

2004

VĐV

CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM