Danh sách bổ sung, thay thế vận động viên trong giai đoạn 2 giải VĐQG Number One 2005

Danh sách bổ sung, thay thế vận động viên trong giai đoạn 2 giải VĐQG
 
1. Đội LG Hà Nội ACB
VĐV nghỉ thi đấu: Van Eijs Franciscus (4)
VĐV thay thế: Carlos Alberto Goncalves (27)
 
2. Đội Hoà Phát Hà nội
VĐV nghỉ thi đấu: Rogerio Braga Correia  (7), Mauro Carlos Goncalves Dos Santos (3)
VĐV thay thế: Francisco Roberto Dos Santos (27), Denilson Jose De Oliveira (17)
 
3. Đội Hoàng Anh Gia Lai
VĐV nghỉ thi đấu: Nguyễn Duy Vẫn (4), Võ Tấn Thật (8)
VĐV thay thế: Phan Hoàng Vũ (27), Trần Ngọc Bảo (28)
 
4. Đội Đà Nẵng:
VĐV nghỉ thi đấu: Nuro Amiro Tualibudine (8)
VĐV thay thế: Rogerio Machado Pereira (16)
 
5. Đội TMN-CSG:
VĐV nghỉ thi đấu: Nguyễn Văn Tuấn (2)
VĐV thay thế: Võ Hoàng Bửu (26)
 
6. Đội Hoa Lâm Bình Định
VĐV nghỉ thi đấu: Đặng Anh Tuấn (24)
VĐV thay thế: Võ Tấn Thật (28)
 
7. Đội Bình Dương
Bổ sung VĐV: Nguyễn Ngọc Thọ (27)
 
8. Đội Sông Đà Nam Định:
VĐV nghỉ thi đấu: Emeka Christian Ibe (18), Phạm Thanh Nguyên (23)
VĐV thay thế: Tomas Jakus ( 30), Pelr Sedlak (27)
 
DS cầu thủ nước ngoài đã được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế ITC giai đoạn 2 (Tính đến ngày 06/05/2005)
 
1. Tomas Jakus (CLB Sông Đà Nam Định)
2. Pelr Sedlak (CLB Sông Đà Nam Định)
 
Danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu giai đoạn II (Tính đến ngày 06 tháng 05 năm 2005)
 
1. Đội Hoàng Anh Gia Lai
– Phan Hoàng Vũ (27), Trần Ngọc Bảo (28)
 
2. Đội Đà Nẵng:
– Mã Trí (2), Rogerio Machado Pereira (16)
 
3. Đội TMN- CSG:
– Võ Hoàng Bửu (26)
 
4. Đội Hoa Lâm Bình Định
– Võ Tấn Thật (28)
 
5. Đội Bình Dương
– Nguyễn Ngọc Thọ (27)
 
6. Đội Sông Đà Nam Định:
Tomas Jakus (30), Pelr Sedlak (27)
 
T/L Chủ tịch LĐBĐVN
Trưởng BTC thi đâu
Trưởng BTC giải
Dương Nghiệp Khôi

(Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA