Thông báo

Thông báo số 1

1/ Ngày 24/01/2005, LĐBĐVN đã ra quyết định số 15 – 2005 QĐ/LĐBĐVN thành lập BTC giải bóng đá VĐQG – Number One 2005 (thay thế QĐ số 05-2005). BTC giải VĐQG – Number One 2005 chịu trách nhiệm tổ chức điều hành giải bóng đá theo Điều lệ giải và Quy chế bóng đá […]

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA