Thông báo số 18 của Ban tổ chức giải VĐQG Number One 2005

Theo đề nghị tại công văn số 09/CV ngày 12/07/2005 của CLB bóng đá Bình Dương, Ban tổ chức giải chấp thuận:
 
– Ông Nguyễn Minh Dũng giữ chức HLV trưởng CLB bóng đá Bình Dương kể từ lượt trận thứ 20 ngày 17 tháng 07 năm 2005.

– Ông Vương Tiến Dũng thôi giữ chức HLV trưởng CLB bóng đá Bình Dương kể từ lượt trận đấu thứ 20 ngày 07 năm 2005.

PH TNG THƯ KÝ
Trưởng Ban Tổ Chức giải

Dương Nghiệp Khôi (đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA