Thông báo số 9 Giải Hạng Nhất QG Cúp Majesty/Bird 2005

Theo đề nghị tại công văn số 088/CV-ĐMN/2005 ngày 11/5/2005 của CLB bóng đá Đá Mỹ Nghệ, BTC giải chấp  thuận:
 
– Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức HLV trưởng CLB bóng đá Đá Mỹ Nghệ kể từ ngày 01/05/2005.
 
– Ông Lương Trung Minh thôi giữ chức HLV trưởng CLB bóng đá Đá Mỹ Nghệ kể từ ngày 01/05/2005.
 
Trưởng BTC thi đấu

Trưởng BTC giải

Dương Nghiệp Khôi
(Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA