Thông báo sửa đổi Điều lệ Giải HNQG LS 2020

Ngày 16/5/2020, Công ty VPF ban hành Thông báo sửa đổi Điều lệ Giải HNQG LS 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

– Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ VIII (2018-2022) ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc thay đổi phương thức thi đấu Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia LS 2020;

– Căn cứ Công văn số 403/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 15/5/2020 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020;

Công ty VPF thông báo sửa đổi Điều lệ Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2020 như sau:

  1. Nội dung sửa đổi tại các Điều, khoản sau:

1.1. Điều 3.5 Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấu.

– Khoản 3.5.1 Đăng ký trước mùa giải

– Khoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải

– Khoản 3.5.3 Đăng ký trận đấu

1.2. Điều 5.1 Lịch thi đấu

1.3. Điều 5.2 Giờ thi đấu

1.4. Điều 5.5 Phương thức thi đấu, cách tính điểm và xếp hạng:

– Khoản 5.5.1 Phương thức thi đấu

– Khoản 5.5.2 Cách tính điểm, xếp hạng.

1.5. Điều 5.6 Các quy định sau khi xếp hạng toàn giải

1.6. Điều 11.2 Giải thưởng bình chọn toàn giải

(có văn bản sửa đổi Điều lệ và Lịch thi đấu kèm theo)

  1. Thực hiện:

– Việc sửa đổi Điều lệ như trên có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày ký ban hành Thông báo.

– Ban Điều hành Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2020, các CLB tham dự Giải, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật nội dung, triển khai đúng theo các nội dung của Thông báo này.

Điều lệ Giải HNQG LS 2020 sửa đổi

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA