Quyết định ban hành Lịch thi đấu Giải LS V.League 2-2021

Ngày 26/02/2021, Công ty VPF ban hành Lịch thi đấu các trận đấu Vòng 1 đến Vòng 13 Giai đoạn 1 và mã số Lịch thi đấu của Giai đoạn 2 Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia LS 2021. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam thông qua ngày 03/12/2017;

Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia năm 2021 (ngày 02/02/2021 tại Hà Nội);

Căn cứ kế hoạch thi đấu Quốc tế của Đội tuyển Quốc gia năm 2021;

Căn cứ công văn số 216/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 25/02/2021 của LĐBĐVN chấp thuận kế hoạch tiếp tục triển khai tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp (BĐCN) Quốc gia 2021;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Lịch thi đấu các trận đấu Vòng 1 đến Vòng 13 Giai đoạn 1 và mã số Lịch thi đấu của Giai đoạn 2 Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia LS 2021 kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Điều hành Giải, Văn phòng, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA