Thông báo số 6

Ngày 18/03/2005, BTC giải đã họp để xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lượt trận đấu thứ 6 ngày 12/03/2005. Sau khi xem xét các báo cáo của giám sát, trọng tài và các tư liệu chuyên môn, BTC giải đã thống nhất và quyết định:

1.1 Cảnh cáo, phạt tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) đối với đội Wonderfarm Strata Đồng Nai và cảnh cáo HLV trưởng vì đã tự ý dừng trận đấu (vi phạm mục 5, Điều 83 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
1.2 Cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 3 trận và phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) đối với cầu thủ Roman Golin (số 4-W.S.Đ.Nai) kể từ lượt thứ 7 ngày 26/03/2005 (vi phạm mục 1, Điều 83 – Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
1.3 Cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 1 trận đối với cầu thủ Danh Hoàng Tuấn (số 1-W.S.Đ.Nai) lượt thứ 7 ngày 26/03/2005 (vi phạm mục 1, Điều 83 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
1.4 Cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 2 trận đối với cầu thủ Hầu Minh Long (số 2-W.S.Đ.Nai) kể từ lượt thứ 7 ngày 26/03/2005 (vi phạm mục 1, Điều 83 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
 
2. Theo đề nghị tại công văn số 59/CLB của CLB Bóng đá Thể Công-Viettel ký ngày 16/03/2005, BTC giải chấp thuận:
  • Câu lạc bộ bóng đá Thể Công lấy tên là SThể Công – Viettel⬝ kể từ ngày 01/03/2005.
  • Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức HLV trưởng đội bóng đá Thể công – Viettel
  • Ông Vũ Anh Tuấn giữ chức HLV phó đội bóng đá Thể công – Viettel.
  • Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Phó Giám đốc kiêm trưởng đoàn.
3. Theo đề nghị tại công văn số 37/CV-TDTT của Sở Thể dục Thể thao Quảng Nam ký ngày 16/03/2005, BTC giải chấp thuận:
  • Ông Luciano De Abreu giữ chức HLV trưởng đội bóng đá Quảng Nam kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2005.
  • Ông Bùi Thông Tuân thôi giữ chức HLV trưởng đội bóng đá Quảng Nam, giữ chức HLV phó kể từ ngày 18 /03/2005.
4. Theo đề nghị tại công văn số 75/CV-CLB BĐ của Câu lạc bộ bóng đá An Giang ký ngày 14/03/2005, BTC giải chấp thuận:
  • Ông Nhan Thiện Nhân giữ chức HLV trưởng đội bóng đá An Giang kể từ  lượt trận đấu thứ 7 ngày 26/03/2005.
    T.L chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Trưởng BTC thi đấu
Trưởng BTC giải 
Dương Nghiệp Khôi
(Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA