Quyết định thành lập BTC trận bóng đá Siêu Cúp QG 2005

Ngày 13/12/2005, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 219-2005/QĐ-LĐBĐVN về việc thành lập BTC trận bóng đá Siêu Cúp Quốc gia 2005.

Ngày 13/12/2005, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 219-2005/QĐ-LĐBĐVN về việc thành lập BTC trận bóng đá Siêu Cúp Quốc gia 2005.
 
BTC trận Siêu Cúp Quốc gia 2005 gồm những ông, bà có tên sau đây:
 
* Trưởng ban:
– Ông Dương Xuân Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong.
– Ồng Trần Quốc Tuấn, Tổng thu ký LĐBĐVN
 
* Các Phó ban:
– Ông Ngô Duy Hổ, Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng.
– Ông Lương Ngọc Bộ, Phó TBT báo Tiền Phong.
– Ông Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK LĐBĐVN
– Ông Trần Đức An, Giám đốc Công ty Tiền Phong.
 
* Các Ủy viên:
– Ông Đỗ Văn Ninh, Phó TTK LĐBĐVN
– Bà Nguyên Hạnh, Phó TTK LĐBĐVN
– Ông Trương Thu Bình, Trưởng ban Thể thao báo Tiền Phong.
– Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng phòng Tổ chức thi đấu LĐBĐVN
 
BTC chịu trách nhiệm tổ chức điều hành trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia 2005 theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA