Quyết định thành lập BCĐ và BTC trận Siêu Cúp Quốc gia- Cúp PVGas 2011

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC) trận Siêu Cúp Quốc gia-Cúp PVGS 2011, gồm các thành viên có tên sau đây:

 

I. Ban chỉ đạo:

1. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN

2. Ủy viên:

– Ông Phạm Ngọc Viễn – Phó chủ tịch LĐBĐVN

– Ông Nguyễn Lân Trung – Phó chủ tịch LĐBĐVN

 

II. Ban tổ chức:

1.Trưởng ban:

– Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch LĐBĐVN

– Ông Đoàn Công Huynh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

 

2. Phó trưởng ban:

– Ông Lê Xuân Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

– Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc Điều hành – CLB bóng đá SLNA

– Ông Trần Đức An, Tổng Giám đốc CTCP Tiền Phong

– Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Phòng TCTĐ LĐBĐVN

 

3. Ủy viên:

– Ông Phan Ngọc Tiến, Trương Ban TTGT&TTKT, VTV3-ĐTHVN

– Bà Nguyễn Thanh Chung, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tiền Phong

– Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó GĐĐH – CLB bóng đá SLNA

– Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Ban thể thao Báo Tiền Phong

– Ông Phạm Quang Long, Trưởng ĐD Báo Tiền Phong tại Nghệ An

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA