Danh sách tập trung Đội tuyển Nữ Quốc gia đợt 1/2021

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐƠN VỊ
BAN HUẤN LUYỆN
1Mai Đức ChungHLV trưởngLĐBĐVN
2Nguyễn Anh TuấnHLVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
3Nguyễn Thị Kim HồngHLV TMTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
4Đoàn Thị Kim ChiHLVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
5Đoàn Minh HảiHLVThan khoáng sản Việt Nam
6Trần Thị Bích HạnhCBCMLĐBĐVN
7Trần Thị TrinhBác sỹTTHL TT QG Hà Nội
8Lương Thị ThúyBác sỹTTHL TT QG Hà Nội
VẬN ĐỘNG VIÊN
9Khổng Thị HằngTMThan khoáng sản Việt Nam
10Trần Thị Kim ThanhTMTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
11Đào Thị Kiều OanhTMTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
12Trần Thi Hồng NhungVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
13Nguyễn Thị Tuyết DungVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
14Đinh Thị DuyênVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
15Chương Thị KiềuVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
16Nguyễn Thị Bích ThuỳVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
17Huỳnh NhưVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
18Trần Thị Phương ThảoVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
19Trần Thị Thu ThảoVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
20Lê Hoài LươngVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
21Cù Thị Huỳnh NhưVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
22Nguyễn Thị Tuyết NgânVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
23Nguyễn Thị Mỹ AnhVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
24Hoàng Thị LoanVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
25Thái Thị ThảoVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
26Phạm Hải YếnVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
27Ngân Thị Vạn SựVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
28Nguyễn Thanh HuyềnVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
29Nguyễn Thị Thanh NhãVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
30Biện Thị HằngVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
31Nguyễn Thị Thảo AnhVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
32Nguyễn Thị HoaVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
33Nguyễn Thị VạnVĐVThan khoáng sản Việt Nam
34Lê Thị Diễm MyVĐVThan khoáng sản Việt Nam
35Nguyễn Thị Trúc HươngVĐVThan Khoáng sản Việt Nam
36Lương Thị Thu ThươngVĐVThan Khoáng sản Việt Nam
37Châu Thị VangVĐVThan khoáng sản Việt Nam
38Nguyễn Thị Thúy HằngVĐVThan khoáng sản Việt Nam
39Hà Thị NhàiVĐVThan khoáng sản Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM