Danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VCK châu Á 2018