Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Giải Đông Nam Á 2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/Vị trí

Địa phương

1

Miguel Jose Rodrigo  Conde Salazar

1970

HLV Trưởng

Thái Sơn Nam

2

Antonio Fernando Garcia Jimenez

1976

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

3

Nguyễn Bảo Quân

1983

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

4

Huỳnh Tấn Quốc

1983

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

5

Trần Long Vũ

1988

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

6

Arkaitz Sisniega Gomez

1990

Bác sỹ

Thái Sơn Nam

7

Nguyễn Văn Nu

1988

Bác sỹ

Thái Sơn Nam

8

Hồ Văn Ý

1997

Thủ môn

Thái Sơn Nam

9

Nguyễn Hoàng Anh

1995

Thủ môn

Sanatech – Sanes KH

10

Vũ Văn Khá

1994

Thủ môn

Thái Sơn Nam

11

Châu Thạch Khánh Cường

1994

Thủ môn

Cao Bằng

12

Nguyễn Mạnh Dũng

1997

VĐV

Cao Bằng

13

Trần Văn Vũ

1990

VĐV

Thái Sơn Nam

14

Phạm Đức Hòa

1991

VĐV

Thái Sơn Nam

15

Cổ Trí Kiệt

1995

VĐV

Thái Sơn Nam

16

Châu Đoàn Phát

1999

VĐV

Thái Sơn Nam

17

Nguyễn Thành Tín

1993

VĐV

Thái Sơn Bắc

18

Đặng Anh Tài

1994

VĐV

Tân Hiệp Hưng

19

Nguyễn Anh Duy

1993

VĐV

Cao Bằng

20

Nguyễn Hữu Thắng

1995

VĐV

Sài Gòn FC

21

Tôn Thất Phi

1992

VĐV

Thái Sơn Nam

22

Ngô Ngọc Sơn

1995

VĐV

Thái Sơn Nam

23

Vũ Quốc Hưng

1991

VĐV

HPN – ĐH Gia Định

24

Vũ Đức Tùng

1995

VĐV

Thái Sơn Bắc

25

Nguyễn Minh Trí

1996

VĐV

Thái Sơn Nam

26

Nguyễn Đắc Huy

1991

VĐV

Thái Sơn Nam

27

Chu Văn Tiến

1996

VĐV

Thái Sơn Nam