Danh sách ĐT Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Asian Indoor Games 2017

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa Phương

Năm Sinh

1

Trần Anh Tú

Lãnh đội

Thái Sơn Nam

1963

2

Miguel Jose Rodrigo Conde Salazar

HLV Trưởng

Thái Sơn Nam

1970

3

Antonio Fernando Garcia Jimenez

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

1976

4

Arkaitz Sisniega Gomez

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

1990

5

Nguyễn Bảo Quân

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

1983

6

Huỳnh Tấn Quốc

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

1983

7

Trần Anh Tuấn

Bác sỹ

TT HLTT QG HN

1974

8

Nguyễn Thành Nguyên

Quay phim

Thái Sơn Nam

1984

9

Ngô Đình Thuận

Thủ môn

Thái Sơn Nam

1987

10

Nguyễn Văn Huy

Thủ môn

Thái Sơn Bắc

1989

11

Nguyễn Đình Ý Hòa

Thủ môn

Sanna Khánh Hòa

1993

12

Lê Quốc Nam

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1993

13

Vũ Xuân Du

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1991

14

Ngô Ngọc Sơn

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1995

15

Phùng Trọng Luân

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1985

16

Nguyễn Minh Trí

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1996

17

Trần Thái Huy

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1995

18

Trần Văn Vũ

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1990

19

Phạm Đức Hòa

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1991

20

Nguyễn Mạnh Dũng

Vận động viên

Thái Sơn Nam

1997

21

Nguyễn Thành Tín

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

1993

22

Vũ Đức Tùng

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

1995

23

Cổ Trí Kiệt

Vận động viên

Tân Hiệp Hưng

1995

24

Vũ Quốc Hưng

Vận động viên

Hải Phương Nam

1991

25

Đinh Văn Toàn

Vận động viên

Hải Phương Nam

1992

26

Khổng Đình Hùng

Vận động viên

Sanatech Khánh Hòa

1989

27

Mai Thành Đạt

Vận động viên

Sanna Khánh Hòa

1987