Danh sách đội tuyển nữ Quốc gia tập trung đợt 1 năm 2015

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN NỮ QUỐC GIA TẬP TRUNG CHUẨN BỊ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2015

Từ ngày 16/4 đến 11/5/2015

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

 

Ban huấn luyện

1

Norimatsu Takashi

HLV Trưởng

LĐBĐVN

2

Văn Thị Thanh

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

3

Nguyễn Thị Kim Hồng

Trợ lý HLV

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Thị Thúy Nga

Trợ lý HLV

LĐBĐVN

5

Vũ Bá Đông

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

6

Phạm Thị Thuỷ

Bác sỹ

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

7

Trần Thị Lương Ngọc

Bác sỹ

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

Vận động viên

1

Đặng Thị Kiều Trinh

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

2

Trần Thị Kim Thanh

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

3

Chương Thị Kiều

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

4

Trần Thị Hồng Lĩnh

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Thị Bích Thùy

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

6

Trần Thị Thùy Trang

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

7

Lê Hoài Lương

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

8

Huỳnh Như

Vận động viên

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

9

Nguyễn Thị Ngọc

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

10

Trần Thị Hồng Nhung

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

11

Bùi Thị Như

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

12

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

13

Nguyễn Thị Liễu

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

14

Vũ Thị Thúy

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

15

Nguyễn Thị Nguyệt

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

16

Khổng Thị Hằng

Vận động viên

Than KSVN

17

Nguyễn Thị Mai

Vận động viên

Than KSVN

18

Nguyễn Hải Hoà

Vận động viên

Thái Nguyên

19

Bùi Thúy An

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

20

Nguyễn Thị Xuyến

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

21

Vũ Thị Nhung

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

22

Nguyễn Thị Hoà

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

23

Nguyễn Thị Muôn

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

24

Đỗ Thị Yến

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

25

Biện Thị Hằng

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

26

Nguyễn Kim Anh

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

27

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Vận động viên

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM