Danh sách chính thức ĐT Futsal Việt Nam tham dự Giải Futsal Đông Nam Á 2015

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

1

Trần Anh Tú

Trưởng đoàn

Thái Sơn Nam

2

Bruno Jose Garcia Fomoso

HLV trưởng

Thái Sơn Nam

3

Nguyễn Đức Duy

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

4

Hécstor Souto Vázquez

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

5

Huỳnh Tấn Quốc

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

6

Nguyễn Quang Minh

Phiên dịch

Thái Sơn Nam

7

Nguyễn Thành Nguyên

Cán bộ phục vụ

Thái Sơn Nam

8

Trần Anh Tuấn

Bác sỹ

TT HLTTQG HN

9

Ngô Đình Thuận

Thủ môn

Thái Sơn Nam

10

Vũ Văn Khá

Thủ môn

Thái Sơn Nam

11

Nguyễn Văn Huy

Thủ môn

Thái Sơn Bắc

12

Vũ Xuân Du

Vận động viên

Thái Sơn Nam

13

Ngô Ngọc Sơn

Vận động viên

Thái Sơn Nam

14

Lê Quốc Nam

Vận động viên

Thái Sơn Nam

15

Trần Long Vũ

Vận động viên

Thái Sơn Nam

16

Phùng Trọng Luân

Vận động viên

Thái Sơn Nam

17

Nguyễn Minh Trí

Vận động viên

Thái Sơn Nam

18

Nguyễn Bảo Quân

Vận động viên

Thái Sơn Nam

19

Trần văn Vũ

Vận động viên

Thái Sơn Nam

20

Danh Phát

Vận động viên

Thái Sơn Nam

21

Dương Anh Tùng

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

22

Phạm Đức Hoà

Vận động viên

Hải Phương Nam

23

Mai Thành Đạt

Vận động viên

Sana Khánh Hoà

24

Cổ Trí Kiệt

Vận động viên

Tân Hiệp Hưng