Danh sách chính thức ĐT Futsal Việt Nam tham dự Asian Indoor Games 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa phương

1

Trần Anh Tú

Lãnh đội

Thái Sơn Nam – TP HCM

2

Miguel Rodrigo Jose Conde Salazar

HLV trưởng

Thái Sơn Nam – TP HCM

3

Nguyễn Bảo Quân

HLV

Thái Sơn Nam – TP HCM

4

Arkaitz Sisniega Gomez

HLV

Thái Sơn Nam – TP HCM

5

Antonio Fernando Garcia Jimenez

HLV

Thái Sơn Nam – TP HCM

6

Huỳnh Tấn Quốc

HLV

Thái Sơn Nam – TP HCM

7

Trần Anh Tuấn

Bác sỹ

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

8

Nguyễn Thành Nguyên

KT viên

Thái Sơn Nam – TP HCM

9

Ngô Đình Thuận

Thủ môn

Thái Sơn Nam – TP HCM

10

Nguyễn Văn Huy

Thủ môn

Thái Sơn Bắc

11

Lê Quốc Nam

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

12

Vũ Xuân Du

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

13

Ngô Ngọc Sơn

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

14

Phạm Đức Hòa

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

15

Phùng Trọng Luân

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

16

Nguyễn Thành Tín

VĐV

Thái Sơn Bắc

17

Trần Thái Huy

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

18

Nguyễn Minh Trí

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

19

Trần Văn Vũ

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

20

Khổng Đình Hùng

VĐV

Sanatech KH

21

Nguyễn Mạnh Dũng

VĐV

Thái Sơn Nam – TP HCM

22

Vũ Đức Tùng

VĐV

Thái Sơn Bắc