Tiểu ban Truyền thông BTC Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) họp triển khai công tác tuyên truyền Đại hội

Sáng nay (15/9), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Tiểu ban Truyền thông BTC Đại hội Nhiệm kỳ LĐBĐVN khóa IX họp rà soát, triển khai công tác truyền thông Đại hội dưới sự chủ trì của ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng Tiểu ban Truyền thông BTC Đại hội.

  15/09/2022 23:27:27

Cùng tham dự có ông Nguyễn Tùng Điển, Phó Trưởng Tiểu ban Truyền thông- BTC Đại hội; ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Tiểu ban Truyền thông – BTC Đại hội; ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Truyền thông, Ủy viên Tiểu ban Truyền thông – BTC Đại hội. 

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổng Thư ký và phòng chức năng, các thành viên của Tiểu ban Truyền thông đã cùng thảo luận và thống nhất tiến độ triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng nhấn mạnh truyền thông là một trong những công tác quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự thành công của Đại hội. Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Chủ tịch, các thành viên của Tiểu ban thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, kiểm soát chất lượng nội dung, chủ động nắm bắt tình hình để triển khai hiệu quả công tác truyền thông, hướng đến thành công chung của Đại hội nhiệm kỳ LĐBĐVN khoá IX (nhiệm kỳ 2022-2026).