Thông tư số 1408 – Quy chế đại diện cầu thủ FIFA – Tổ chức thi vào tháng 4 năm 2014

Zurich, ngày 31 tháng 01 năm 2014

SG/rta/lde

Như chúng ta đã biết, các Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ tổ chức cuộc thi viết đại diện cầu thủ trong tháng 4 năm 2014 theo Quy chế đại diện cầu thủ hiện hành của FIFA (năm 2008, sau đây gọi tắt là:Quy chế).

Căn cứ khoản 1 Điều 8 của Quy chế qui định rằng các Liên đoàn thành viên sẽ tổ chức thi đại diện cầu thủ vào cùng một ngày do FIFA ấn định. Nhằm tránh việc vi phạm qui chế nên cuộc thi chỉ được tổ chức một ngày duy nhất.

Vì vậy, FIFA chọn ngày tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ vào 10h sáng thứ 5, ngày 03 tháng 4 năm 2014 (theo giờ địa phương).

Tất cả các Liên đoàn thành viên sẽ tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ vào ngày giờ đã chọn trên.

FIFA sẽ gửi 15 câu hỏi liên quan đến các qui định quốc tế cho các Liên đoàn thành viên bằng một trong bốn ngôn ngữ chính thức của FIFA là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Đức (theo khoản 6,7 điều 8 Quy chế). Vì trên thực tế có một số Liên đoàn thành viên cần phải dịch câu hỏi sang ngôn ngữ nước mình nên FIFA sẽ gửi câu hỏi vào thứ 5, ngày 27 tháng 3 năm 2014. Đáp án sẽ được gửi vào thứ 6, ngày 4 tháng 4 năm 2014.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết, FIFA đề nghị các Liên đoàn thành viên cung cấp những thông tin sau muộn nhất là thứ năm, ngày 20 tháng 3 năm 2014 qua đường fax hoặc bưu điện, lưu ý không chấp nhận gửi qua đường email.

Liên đoàn thành viên có tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ không;

Liên đoàn thành viên mong muốn nhận bảng câu hỏi bằng ngôn ngữ gì;

Cung cấp số fax chính xác để FIFA gửi câu hỏi tới.

Tài liệu thi bao gồm:

Điều lệ FIFA, được Đại hội thông qua tại Mauritius vào ngày 31/5/2013.

Quy định hướng dẫn áp dụng Điều lệ FIFA, được Đại hội thông qua tại Budapest vào ngày 31/5/2013.

Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, xuất bản năm 2012, bao gồm các phụ lục (1 đến 5).

Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ Futsal, phụ lục 6 của Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ

Quy chế FIFA về đại diện cầu thủ, xuất bản năm 2008 bao gồm các phụ lục 1, 2 và 3

Quy định về trình tự thủ tục của Ban Tư cách cầu thủ và Ban Giải quyết tranh chấp, xuất bản năm 2012;

Bộ Luật kỷ luật của FIFA, xuất bản năm 2011. Phần thứ nhất: Chương I, mục 1 đến 6 và chương II, mục 8;

Các thông tư và phụ lục:

+ Số 1147: Tư cách cầu thủ khi chơi cho các đội bóng đại diện;

                    Điều 15 đến 18 Qui định việc áp dụng các qui chế FIFA;

+ Số 1160: Quy chế đại diện cầu thủ của FIFA đã sửa đổi.

+ Số 1190: Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ đã sửa đổi – bảo vệ trẻ vị thành niên;

+ Số 1200: Bổ sung Điều lệ của FIFA và Quy chế áp dụng Điều lệ;

+ Số 1206: Sửa đổi Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ – bảo vệ trẻ vị thành niên;

+ Số 1209: Bảo vệ trẻ vị thành niên

+ Số 1249: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ – Bồi thường phí đào tạo và phân loại câu lạc bộ.

+ Số 1270: Sửa đổi Quy định kỷ luật của FIFA;

+ Số 1327: Sửa đổi Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ và rà soát Trình tự thủ tục của Ban tư cách cầu thủ và Ban giải quyết khiếu nại;

+ Số 1354: Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ – phân loại câu lạc bộ và giai đoạn đăng ký chuyển nhượng;

+ Số 1355: Lịch thi đấu nam quốc tế cho giai đoạn từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2018.

Các thông tư nêu trên và văn bản có liên quan đến kỳ thi có thể truy cập và tải dữ liệu từ website chính thức của FIFA: www.FIFA.com.

Các tài liệu liệt kê ở trên nhằm trả lời cho các câu hỏi liên quan đến quốc tế. Ngoài ra, đối tượng dự thi cũng cần nghiên cứu các qui định hiện hành của Liên đoàn bóng đá quốc gia.

Mỗi LĐBĐQG sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên các quy định của Liên đoàn dưới dạng câu trả lời lựa chọn (khoản 4, 6 và 7 Điều 8 của Quy chế). FIFA sẽ đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. LĐBĐQG sẽ không đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nếu vi phạm quy định này, FIFA sẽ không công nhận kết quả thi của các Liên đoàn có liên quan, và các chứng chỉ đại diện cầu thủ đã được cấp đều không có giá trị.

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được một điểm theo khoản 9 điều 8 Quy chế (kể cả câu hỏi của quốc tế và quốc gia) . Vì vậy, tổng số câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong bài thi sẽ là 20 điểm. Ví dụ: tối đa 5 điểm cho các câu hỏi ở cấp quốc gia và tối đa 15 điểm cho các câu hỏi ở cấp quốc tế.

Các đối tượng dự thi đại diện cầu thủ không được mang tài liệu vào dự thi hoặc có bất kỳ sự trợ giúp nào trong khi thi.

Cuối cùng, các Liên đoành thành viên được tự do quyết định thời gian dành cho đối tượng dự thi trả lời các câu hỏi, nhưng tối thiểu là 60 phút và tối đa là 90 phút (khoản 6 điều 8 Quy chế).

Trân trọng,

Phó Tổng Thư ký FIFA

Markus Kattner

(đã ký)