Quy chế hướng dẫn áp dụng Điều lệ FIFA – Phụ lục 1 giải phóng cầu thủ cho đội tuyển

Điều 1 Nguyên tắc

1. Câu lạc bộ có nghĩa vụ giải phóng cầu thủ đã đăng ký cho CLB, để thi đấu cho đội tuyển của đất nước mà cầu thủ có đủ tư cách thi đấu theo quốc tịch của mình, nếu LĐBĐQG nước đó triệu tập. Những thỏa thuận khác giữa câu lạc bộ và cầu thủ đều bị cấm.

2. Câu lạc bộ bắt buộc phải giải phóng cầu thủ theo quy định ở khoản 1 điều này đối với những trận đấu trong Lịch thi đấu Quốc tế và tất cả những trận đấu mà câu lạc bộ phải thực hiện nghĩa vụ giải phóng cầu thủ theo quyết định đặc biệt của Ban chấp hành FIFA.

3. Không bắt buộc phải giải phóng cầu thủ cho những trận đấu không có trong Lịch thi đấu Quốc tế.

4. Cầu thủ phải được giải phóng trong giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu, cụ thể như sau;

a) các trận giao hữu quốc tế: 48 giờ

b) các trận vòng loại của một giải đấu quốc tế: 4 ngày (bao gồm ngày thi đấu). Giai đoạn giải phóng phải được kéo dài thành 5 ngày nếu trận đấu được tổ chức ở một LĐBĐQG thuộc châu lục khác với Liên đòan mà cầu thủ đã đăng ký

c) các trận vòng loại của giải đấu quốc tế được tiến hành vào một ngày dành riêng cho các trận giao hữu: 48 giờ

d) các trận giao hữu được tiến hành ngày dành riêng cho các trận vòng loại đối với một giải đấu quốc tế: 48 giờ;

e) vòng chung kết của giải đấu quốc tế: 14 ngày trước trận đấu đầu tiên của giải

Cầu thủ phải tập trung với đội tuyển không muộn hơn 48 giờ trước giờ giao bóng

5. Cầu thủ của LĐBĐQG được vào thẳng vòng chung kết Cup thế giới (World Cup) hoặc giải vô địch châu lục dành cho các đội tuyển “A”quốc gia phải được giải phóng cho các trận đấu giao hữu vào những ngày đã định sẵn cho các trận vòng loại chính thức theo những hướng dẫn áp dụng với những trận đấu chính thức tiến hành vào những ngày này.

6. Câu lạc bộ và LĐBĐQG có liên quan có thể thống nhất về một giai đoạn giải phóng dài hơn

7. Cầu thủ thực hiện lệnh triệu tập của LĐBĐQG theo quy định của điều này phải trở lại làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc trận đấu mà họ được triệu tập. Thời hạn này sẽ kéo dài thành 48 giờ nếu trận đấu diễn ra ở một Liên đoàn châu lục khác với Liên đoàn mà câu lạc bộ của cầu thủ đăng ký. Câu lạc bộ phải được thông báo bằng văn bản về lịch rời đi và trở lại của cầu thủ 10 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Sau trận đấu, LĐBĐQG phải đảm bảo cầu thủ có thể trở lại câu lạc bộ đúng thời hạn.

8. Nếu cầu thủ không trở lại câu lạc bộ theo thời hạn quy định ở điều này, lần giải phóng cầu thủ tiếp theo sẽ bị rút ngắn như sau:

a) trận giao hữu: 24 giờ

b) trận vòng loại: tới ba ngày

c) vòng chung kết giải đấu quốc tế: tới mười ngày

9. Nếu LĐBĐQG lập lại việc vi phạm quy định này, Ban tư cách cầu thủ của FIFA có thể áp dụng những biện pháp phạt thích hợp, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp:

– phạt tiền

– giảm thời hạn giải phóng

– cấm triệu tập cầu thủ cho các trận đấu tiếp theo

Điều 2 Các quy định tài chính và bảo hiểm

1. Câu lạc bộ giải phóng cầu thủ theo quy định ở phụ lục này không có quyền hưởng bồi thường tài chính.

2. LĐBĐQG triệu tập cầu thủ chịu chi phí di chuyển thực tế phát sinh để cầu thủ thực hiện lệnh triệu tập.

3. Câu lạc bộ đăng ký cầu thủ có trách nhiệm về phí bảo hiểm ốm đau và tai nạn cho cầu thủ trong toàn bộ thời gian giải phóng cầu thủ. Khoản bảo hiểm này bao gồm cả những chấn thương đối với cầu thủ trong trận đấu quốc tế mà anh ta được giải phóng.

Điều 3 Triệu tập cầu thủ

1. Theo nguyên tắc chung, cầu thủ đã đăng ký thi đấu cho một câu lạc bộ có nghĩa vụ tuân thủ lệnh triệu tập của LĐBĐQG mà anh ta có tư cách đại diện, theo quốc tịch, để thi đấu cho một đội tuyển

2. LĐBĐQG mong muốn triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho cầu thủ ít nhất 15 ngày trước ngày cầu thủ tham gia thi đấu cho đội tuyển. LĐBĐQG mong muốn triệu tập cầu thủ cho vòng chung kết của một giải đấu quốc tế phải thông báo với cầu thủ bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu giải đoạn 14 ngày chuẩn bị (xem Phụ lục 1 điều 1 khoản 4 tiết e).  Câu lạc bộ của cầu thủ cũng phải được thông báo bằng văn bản trong cùng thời hạn nói trên. Câu lạc bộ phải khẳng định việc giải phóng cầu thủ trong vòng 6 ngày tiếp theo

3. LĐBĐQG chỉ có thể yêu cầu FIFA hỗ trợ để giải phóng được cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với hai điều kiện:

a) Đã yêu cầu LĐBĐQG nơi đăng ký cầu thủ can thiệp mà không đạt kết quả

b) Vụ việc được đệ trình lên FIFA ít nhất 5 ngày trước ngày trận đấu cần có cầu thủ

Điều 4 Cầu thủ chấn thương

Cầu thủ không thể thực hiện lệnh triệu tập của LĐBĐQG mà anh ta đủ tư cách đại diện theo quốc tịch, vì lý do chấn thương hoặc đau ốm, nếu LĐBĐQG triệu tập có yêu cầu, phải chấp hành kiểm tra y tế do bác sĩ mà LĐBĐQG triệu tập chỉ định, tại lãnh thổ của LĐBĐQG nơi đăng ký cầu thủ.

Điều 5 Hạn chế thi đấu

Cầu thủ đã được LĐBĐQG triệu tập cho một đội tuyển, trừ khi có sự thỏa thuận khác bởi LĐBĐQG đó, không được quyền thi đấu cho câu lạc bộ mà anh ta đã đăng ký trong giai đoạn anh ta đã được giải phóng hoặc phải được giải phóng theo quy định của phụ lục này. Ngoài ra, thời gian hạn chế thi đấu đối với cầu thủ sẽ được kéo dài tới 5 ngày trong trưòng hợp, vì bất kỳ lý do gì, cầu thủ không muốn hoặc không thể thực hiện lệnh triệu tập.

Điều 6 Biện pháp kỷ luật

1. Vi phạm bất kỳ quy định nào trong phụ lục này sẽ dẫn tới việc áp dụng các biện pháp kỷ luật.

2. Nếu câu lạc bộ từ chối giải phóng cầu thủ hoặc sao lãng việc thực hiện nghĩa vụ giải phóng theo quy định của phụ lục này, Ban tư cách cầu thủ FIFA ngoài việc áp dụng kỷ luật còn có quyền yêu cầu LĐBĐQG mà câu lạc bộ là thành viên tuyên bố câu lạc bộ thua ở bất kỳ trận đấu nào có cầu thủ cần giải phóng tham dự vào. Điểm số do câu lạc bộ ghi được ở trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ. Những trận đấu theo thể thức Cúp, đội đối phương sẽ được coi là đã thắng, không cần tính đến tỷ số.

3. Nếu cầu thủ trở về câu lạc bộ muộn so với thời hạn quy định đến lần thứ hai, theo yêu cầu của câu lạc bộ đăng ký cầu thủ, Ban tư cách cầu thủ FIFA sẽ áp dụng biện pháp phạt bổ sung đối với cầu thủ và/hoặc LĐBĐQG triệu tập.