Thông tư số 1312: Quy chế đại diện cầu thủ FIFA – Tổ chức thi vào tháng 9 năm 2012

Như chúng ta đã biết, các Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ tổ chức cuộc thi viết đại diện cầu thủ trong tháng 9 năm 2012 theo Quy chế đại diện cầu thủ FIFA đã sửa đổi (năm 2008, sau đây gọi tắt là: Quy chế).

Căn cứ khoản 1 Điều 8 của Quy chế qui định rằng các Liên đoàn thành viên sẽ tổ chức thi đại diện cầu thủ vào cùng một ngày do FIFA ấn định. Nhằm tránh khả năng vi phạm qui chế nên cuộc thi chỉ được tổ chức một ngày duy nhất.

Vì vậy, FIFA chọn ngày tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ vào 10h sáng thứ 5, ngày 27 tháng 9 năm 2012 (theo giờ địa phương).

Tất cả các Liên đoàn thành viên sẽ tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ vào ngày giờ đã chọn trên.

FIFA sẽ gửi 15 câu hỏi liên quan đến các qui định quốc tế cho các Liên đoàn thành viên bằng một trong bốn ngôn ngữ chính thức của FIFA là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Đức (theo khoản 6,7 điều 8 Quy chế). Vì trên thực tế có một số Liên đoàn thành viên cần phải dịch câu hỏi sang ngôn ngữ nước mình nên FIFA sẽ gửi câu hỏi vào thứ 5, ngày 20 tháng 9 năm 2012. Còn đáp án sẽ được gửi vào thứ 6, ngày 28 tháng 9 năm 2012.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết, FIFA đề nghị các Liên đoàn thành viên cung cấp những thông tin sau muộn nhất là thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2012 qua đường fax hoặc bưu điện, lưu ý không chấp nhận gửi qua đường email.

1. Liên đoàn thành viên có tổ chức cuộc thi đại diện cầu thủ không;

2. Liên đoàn thành viên mong muốn nhận bảng câu hỏi bằng ngôn ngữ gì;

3. Cung cấp số fax chính xác để FIFA gửi câu hỏi tới.

Tài liệu thi bao gồm:

– Điều lệ FIFA, được Đại hội thông qua tại Zurich vào ngày 1/6/2011.

– Quy định hướng dẫn áp dụng Điều lệ FIFA, được Đại hội thông qua tại Zurich vào ngày 1/6/2011.

– Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, xuất bản năm 2010, bao gồm các phụ lục (1 đến 5).

– Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ Futsal, phụ lục 6 của Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ

– Quy chế FIFA về đại diện cầu thủ, xuất bản năm 2008 bao gồm các phụ lục 1, 2 và 3

– Các Luật lệ qui định các trình tự của Ban Tư cách cầu thủ và Ban Giải quyết tranh chấp, xuất bản năm 2008

– Bộ Luật kỷ luật của FIFA, xuất bản năm 2011. Phần thứ nhất: Chương I, mục 1 đến 6 và chương II, mục 8;

– Các thông tư và phụ lục:

+ Số 792:   Lịch thi đấu quốc tế hỗn hợp;

+ Số 1147: Tư cách cầu thủ khi chơi cho các đội bóng đại diện;

                    Điều 15 đến 18 Qui định việc áp dụng các qui chế FIFA;

+ Số 1148: Các Luật lệ qui định các trình tự của Ban Tư cách cầu thủ và Ban

                   Giải quyết tranh chấp đã sửa đổi.

+ Số 1160: Quy chế đại diện cầu thủ của FIFA đã sửa đổi.

+ Số 1190: Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ đã sửa đổi – bảo vệ trẻ vị thành niên;

+ Số 1200: Bổ sung Điều lệ của FIFA và Quy chế áp dụng Điều lệ;

+ Số 1206: Sửa đổi Quy chế về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ – bảo vệ trẻ vị thành niên;

+ Số 1209: Bảo vệ trẻ vị thành niên

+ Số 1228: Lịch thi đấu quốc tế – sửa đổi ngày

+ Số 1223: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ – phân loại câu lạc bộ và giai đoạn đăng ký chuyển nhượng;

+ Số 1233: Sửa đổi Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ và các Luật lệ qui định các trình tự của Ban Tư cách cầu thủ và Ban Giải quyết tranh chấp;

+ Số 1249: Quy chế FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ – Bồi thường phí đào tạo và phân loại câu lạc bộ.

+ Số 1270: Sửa đổi Quy định kỷ luật của FIFA;

+ Số 1297: Giải phóng cầu thủ cho đội tuyển quốc gia – Giải bóng đá Olimpic;

+ Số 1299: Quy chế FIFA về địa vị pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ – phân loại câu lạc bộ và giai đoạn đăng ký chuyển nhượng

Các thông tư trên đây và văn bản có liên quan đến kỳ thi có thể truy cập từ trang Web của FIFA: www.FIFA.com.

Các tài liệu liệt kê ở trên nhằm trả lời cho các câu hỏi liên quan đến quốc tế. Ngoài ra, đối tượng dự thi cũng cần nghiên cứu các qui định hiện hành của Liên đoàn bóng đá quốc gia.

Mỗi LĐBĐQG sẽ đặt ra 5 câu hỏi dựa trên các quy định của Liên đoàn dưới dạng câu trả lời lựa chọn (khoản 4, 6 và 7 Điều 8 của Quy chế). FIFA sẽ đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. LĐBĐQG sẽ không đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nếu vi phạm quy định này, FIFA sẽ không công nhận kết quả thi của các Liên đoàn có liên quan, và các chứng chỉ đại diện cầu thủ đã được cấp đều không có giá trị.

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được một điểm theo khoản 9 điều 8 Quy chế (kể cả câu hỏi của quốc tế và quốc gia) . Vì vậy, tổng số câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong bài thi sẽ là 20 điểm. Ví dụ: tối đa 5 điểm cho các câu hỏi ở cấp quốc gia và tối đa 15 điểm cho các câu hỏi ở cấp quốc tế.

Các đối tượng dự thi đại diện cầu thủ không được mang tài liệu vào dự thi hoặc có bất kỳ sự trợ giúp nào trong khi thi.

Cuối cùng, các Liên đoành thành viên được tự do quyết định thời gian dành cho đối tượng dự thi trả lời các câu hỏi, nhưng tối thiểu là 60 phút và tối đa là 90 phút (khoản 6 điều 8 Quy chế).

Trân trọng,

Phó Tổng Thư ký FIFA

Mark Kattner

(đã ký)