Thông tư số 1228: Lịch thi đấu quốc tế sửa đổi năm 2010 – 2014

Tại cuộc họp tổ chức tại Johannesburg từ ngày 6-7/6/2010, Ban chấp hành FIFA đã quyết định bổ sung thêm các ngày sau vào lịch thi đấu quốc tế (dựa trên cơ sở điều 77 của Qui chế FIFA):

– Ngày 1/6/2011 (Thứ tư): Ngày cho các trận đấu giao hữu.

– Từ ngày 1-5/6/2012 (Thứ 6 đến thứ 3): Khoảng thời gian cho hai trận đấu vòng loại của các giải đấu quốc tế.

– Từ ngày 8-12/6/2012 (Thứ 6 đến thứ 3): Khoảng thời gian cho hai trận đấu vòng loại của các giải đấu quốc tế.

– Ngày 4/6/2013 (Thứ 3): Ngày cho các trận đấu giao hữu.

– Từ ngày 14-18/6/2013 (Thứ 6 đến thứ 3): Khoảng thời gian cho hai trận đấu vòng loại của các giải đấu quốc tế.

Như vậy, phiên bản lịch thi đấu cập nhật nhất cũng xác định các ngày thi đấu chính xác cho GOLD CUP Concacaf và CONMEBOL Copa America diễn ra vào tháng 6 và 7 năm 2011. Tương tự, các ngày thi đấu của UEFA EURO diễn ra vào tháng 6 và 7 năm 2012 cũng được đưa vào lịch thi đấu.

Cuối cùng, đặc biệt liên quan đến các ngày thi đấu bổ sung, để có sự chuẩn bị trước, FIFA đã nhắc nhở các Câu lạc bộ về các khoảng thời gian giải phóng cầu thủ để các Liên đoàn quốc gia sử dụng (các cầu thủ này) tại các trận đấu liên quan, thể theo phụ lục 1, điều 4, đoạn 4 của Điều lệ qui định về Tư cách và chuyển nhựơng cầu thủ:

a- Các trận đấu giao hữu: 48 tiếng;

b- Các trận đấu vòng loại của các giải đấu quốc tế: 4 ngày (bao gồm cả ngày thi đấu). Khoảng thời gian giải phóng có thể kéo dài thành 5 ngày nếu trận đấu liên quan diễn ra ở châu lục khác với châu lục nơi mà câu lạc bộ của cầu thủ đăng ký;

c- Các trận đấu vòng loại đối với các giải quốc tế diễn ra trùng ngày với các trận giao hữu: 48 tiếng;

d- Các trận đấu giao hữu diễn ra trùng ngày với các trận đấu vòng loại của giải đấu quốc tế: 48 tiếng.