LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2022

15/2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

PVF

2
VS

HNVY Vĩnh Phúc

2
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Viettel

3
VS

Bình Định

1
17/2
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

HNVY Vĩnh Phúc

0
VS

Viettel

5
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Đắk Lắk

1
VS

PVF

0
21/2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

PVF

2
VS

Bình Định

5
15h00 (Ngày 28/2)
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

HNVY Vĩnh Phúc

-
VS

Đắk Lắk

-
(Đá bù)
23/2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

3
VS

Đắk Lắk

0
15h00
Sân Tự Nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Viettel

2
VS

PVF

0
25/2
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Đắk Lắk

1
VS

Viettel

2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

-
VS

HNVY Vĩnh Phúc

-
28/2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

HNVY Vĩnh Phúc

1
VS

PVF

5
(Tạm hoãn)
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

1
VS

Viettel

4
02/3
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Viettel

-
VS

Đắk Lắk

-
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

-
VS

HNVY Vĩnh Phúc

-
04/3
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

-
VS

HNVY Vĩnh Phúc

-
Đá bù lượt IV
06/3
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Bình Định

2
VS

PVF

1
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Đắk Lắk

4
VS

HNVY Vĩnh Phúc

0
08/3
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Binh Dinh

6
VS

HNVY Vĩnh Phúc

2
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

PVF

0
VS

Đắk Lắk

3
10/3
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

Đắk Lắk

3
VS

Bình Định

3
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

PVF

1
VS

Viettel

3
14/3
15h00
Sân Nhân tạo - Trung tâm thể thao Viettel

HNVY Vĩnh Phúc

2
VS

PVF

1
16/3
15h00
Sân Tự nhiên - Trung tâm thể thao Viettel

Viettel

8
VS

HNVY Vĩnh Phúc

1
02/3
13h30
Sân Thanh Trì

Thừa Thiên Huế

-
VS

SLNA

-
15h30
Sân Thanh Trì

Nam Định

-
VS

HVBĐ Nutifood

-
05/3
13h30
Sân Thanh Trì

SLNA

1
VS

HVBĐ Nutifood

1
15h30
Sân Thanh Trì

Thừa Thiên Huế

4
VS

Nam Định

0
07/3
13h30
Sân Thanh Trì

HVBĐ Nutifood

2
VS

Thừa Thiên Huế

1
15h30
Sân Thanh Trì

Nam Định

0
VS

SLNA

1
10/3
15h30
Sân Thanh Trì

SLNA

4
VS

Thừa Thiên Huế

1
13h30
Sân Thanh Trì

HVBĐ Nutifood

2
VS

Nam Định

0
13/3
15h30
Sân Thanh Trì

HVBĐ Nutifood

0
VS

SLNA

1
13h30
Sân Thanh Trì

Nam Định

0
VS

Thừa Thiên Huế

2
15/3
15h30
Sân Thanh Trì

Thừa Thiên Huế

-
VS

HVBĐ Nutifood

-
13h30
Sân Thanh Trì

SLNA

2
VS

Nam Định

0
15/2
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

0
VS

Khánh Hòa

6
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

CAND

0
VS

HAGL

3
17/2
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

HAGL

6
VS

Lâm Đồng

0
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Khánh Hòa

-
VS

Hà Nội

-
21/2
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

HAGL

4
VS

Hà Nội

1
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

-
VS

CAND

-
23/2
13h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội

4
VS

CAND

4
15h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Khánh Hòa

0
VS

HAGL

3
25/2
13h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

CAND

1
VS

Khánh Hòa

3
15h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội

-
VS

Lâm Đồng

-
28/2
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

-
VS

HAGL

-
(Tạm hoãn)
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội

2
VS

Khánh Hòa

1
02/3
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Khánh Hòa

-
VS

Lâm Đồng

-
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

HAGL

-
VS

CAND

-
04/3
15h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Khánh Hòa

0
VS

Hà Nội

5
Đá bù lượt I
13h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

1
VS

CAND

4
06/3
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội

-
VS

HAGL

-
Tạm hoãn
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

CAND

2
VS

Lâm Đồng

0
08/3
13h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Khánh Hòa

0
VS

CAND

0
15h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

0
VS

Hà Nội

8
10/3
15h00
Sân 3 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội

4
VS

Lâm Đồng

0
12/3
15h00
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Lâm Đồng

0
VS

HAGL

5
14/3
13h30
Sân 2 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Công An Nhân Dân

0
VS

Hà Nội

7
15h30
Sân 1 - TT Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

HAGL

3
VS

Khánh Hòa

1
17/3
15h00
Sân Thanh Trì

Hà Nội

-
VS

HAGL

-
6/3
15H00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

2
VS

Đà Nẵng

3
17h00
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hưng Yên

2
VS

Quảng Nam

1
08/3
15h00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đà Nẵng

1
VS

Quảng Nam

2
17h00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

1
VS

Hưng Yên

0
10/3
15h00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Quảng Nam

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

3
15h00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hưng Yên

1
VS

Đà Nẵng

0
13/3
15h00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đà Nẵng

2
VS

Đông Á Thanh Hóa

3
15h00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Quảng Nam

1
VS

Hưng Yên

0
15/3
15h00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Quảng Nam

0
VS

Đà Nẵng

0
15h00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hưng Yên

2
VS

Đông Á Thanh Hóa

0
17/3
15h00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

-
VS

Quảng Nam

-
15h00
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đà Nẵng

-
VS

Hưng Yên

-
15/2
13h30
Sân Gò Vấp

Tiền Giang

1
VS

B.Bình Dương

2
15h45
Sân Gò Vấp

TP.HCM

0
VS

Long An

3
17/2
13h30
Sân Gò Vấp

B.Bình Dương

6
VS

TP.HCM

0
15h45
Sân Gò Vấp

Tây Ninh

2
VS

Tiền Giang

1
20/2
13h30
Sân Gò Vấp

Tiền Giang

-
VS

Long An

-
15h45
Sân Gò Vấp

B.Bình Dương

-
VS

Tây Ninh

-
23/2
13h30
Sân Gò Vấp

Tây Ninh

3
VS

TP.HCM

1
15h45
Sân Gò Vấp

Long An

3
VS

B.Bình Dương

3
25/2
13h30
Sân Gò Vấp

Long An

2
VS

Tây Ninh

0
15h45
Sân Gò Vấp

TP.HCM

2
VS

Tiền Giang

0
28/2
13h30
Sân Phú Nhuận

B.Bình Dương

4
VS

Tiền Giang

0
15h45
Sân Phú Nhuận

Long An

5
VS

TP.HCM

1
02/3
13h30
Sân Phú Nhuận

TP.HCM

-
VS

B.Bình Dương

-
15h45
Sân Phú Nhuận

Tiền Giang

-
VS

Tây Ninh

-
05/3
13h30
Sân Phú Nhuận

Long An

2
VS

Tiền Giang

0
15h45
Sân Phú Nhuận

Tây Ninh

0
VS

B.Bình Dương

0
14/3
13h30
Sân Phú Nhuận

TP.HCM

1
VS

Tây Ninh

5
15h45
Sân Phú Nhuận

B.Bình Dương

-
VS

Long An

-
16/3
13h30
Sân Phú Nhuận

Tây Ninh

2
VS

Long An

0
15h45
Sân Phú Nhuận

Tiền Giang

2
VS

TP.HCM

1
15/2
16h00
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

0
VS

Sài Gòn

1
14h00
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Cần Thơ

0
VS

Đồng Tháp

2
16h00
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Nai

1
VS

An Giang

1
17/2
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

An Giang

0
VS

Cần Thơ

2
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Tháp

2
VS

Bình Phước

1
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Sài Gòn

3
VS

Đồng Nai

1
20/2
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Tháp

-
VS

An Giang

-
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Cần Thơ

-
VS

Sài Gòn

-
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Nai

-
VS

Bình Phước

-
23/2
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

1
VS

An Giang

0
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Nai

1
VS

Cần Thơ

0
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Sài Gòn

0
VS

Đồng Tháp

2
25/2
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Tháp

1
VS

Đồng Nai

0
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

An Giang

3
VS

Sài Gòn

4
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Cần Thơ

0
28/2
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Sài Gòn

0
VS

Bình Phước

0
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Tháp

3
VS

Cần Thơ

0
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

An Giang

2
VS

Đồng Nai

0
02/3
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Cần Thơ

-
VS

An Giang

-
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

-
VS

Đồng Tháp

-
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Nai

-
VS

Sài Gòn

-
05/3
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

An Giang

0
VS

Đồng Tháp

5
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Sài Gòn

3
VS

Cần Thơ

2
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Đồng Nai

0
08/3
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

An Giang

1
VS

Bình Phước

0
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Cần Thơ

0
VS

Đồng Nai

1
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Tháp

0
VS

Sài Gòn

1
10/3
13h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Đồng Nai

0
VS

Đồng Tháp

3
15h30
Sân phụ - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Sài Gòn

2
VS

An Giang

1
15h30
Sân chính - TT Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước

Cần Thơ

1
VS

Bình Phước

1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA