LỊCH THI ĐẤU VL GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QG NĂM 2024

7/1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

TT BĐ Đào Hà

1
VS

PVF-CAND

3
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Thể Công Viettel

6
VS

Nam Định

1
9/1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

3
VS

Thể Công Viettel

3
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

8
VS

TT BĐ Đào Hà

0
12/1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

TT BĐ Đào Hà

0
VS

Nam Định

3
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

1
VS

Hà Nội

1
14/1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

0
VS

Thể Công Viettel

4
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

Nam Định

2
VS

PVF-CAND

4
17/1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

Nam Định

0
VS

Hà Nội

4
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Thể Công Viettel

6
VS

TT BĐ Đào Hà

0
19/01
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

6
VS

TT BĐ Đào Hà

0
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Nam Định

2
VS

Thể Công Viettel

3
22/1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Thể Công Viettel

3
VS

PVF-CAND

1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

TT BĐ Đào Hà

0
VS

Hà Nội

5
24/1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

Nam Định

6
VS

TT BĐ Đào Hà

1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

3
VS

PVF-CAND

0
27/1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

Thể Công Viettel

0
VS

Hà Nội

1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

0
VS

Nam Định

1
29/1
15h00
NT1 - Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

6
VS

Nam Định

1
15h00
TN2 - Trung tâm TT Viettel

TT BĐ Đào Hà

0
VS

Thể Công Viettel

10
7/1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Công An Hà Nội

0
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

PVF

1
VS

Đông Á Thanh Hóa

1
9/1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
VS

PVF

4
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Luxury Hạ Long

0
VS

Công An Hà Nội

1
12/1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Công An Hà Nội

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

8
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
VS

Luxury Hạ Long

0
14/1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Luxury Hạ Long

0
VS

PVF

7
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

5
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
17/1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

2
VS

Luxury Hạ Long

0
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

PVF

3
VS

Công An Hà Nội

1
19/1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
VS

Công An Hà Nội

1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

1
VS

PVF

5
22/1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

PVF

2
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Công An Hà Nội

2
VS

Luxury Hạ Long

0
24/1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Đông Á Thanh Hóa

3
VS

Công An Hà Nội

2
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Luxury Hạ Long

0
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4
27/1
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

PVF

5
VS

Luxury Hạ Long

0
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
VS

Đông Á Thanh Hóa

3
29/1
14h30
NTL-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Luxury Hạ Long

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

2
14h30
TN3-TT ĐTBĐ trẻ PVF

Công An Hà Nội

2
VS

PVF

6
7/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Trà Quảng Ngãi

0
VS

SHB Đà Nẵng

5
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Huế

1
VS

Quảng Nam

1
9/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Lam Nghệ An

7
VS

Sông Trà Quảng Ngãi

0
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

SHB Đà Nẵng

1
VS

Thừa Thiên Huế

1
12/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Trà Quảng Ngãi

0
VS

Quảng Nam

4
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

SHB Đà Nẵng

0
VS

Sông Lam Nghệ An

0
14/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Quảng Nam

0
VS

SHB Đà Nẵng

0
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Lam Nghệ An

2
VS

Huế

1
17/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Quảng Nam

1
VS

Sông Lam Nghệ An

2
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Huế

-6
VS

Sông Trà Quảng Ngãi

0
19/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

SHB Đà Nẵng

2
VS

Sông Trà Quảng Ngãi

0
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Quảng Nam

2
VS

Huế

5
22/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Trà Quảng Ngãi

0
VS

Sông Lam Nghệ An

5
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Huế

1
VS

SHB Đà Nẵng

0
24/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Quảng Nam

6
VS

Sông Trà Quảng Ngãi

0
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Lam Nghệ An

2
VS

SHB Đà Nẵng

1
27/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

SHB Đà Nẵng

2
VS

Quảng Nam

2
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Lam Nghệ An

2
VS

Huế

1
29/1
13h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Lam Nghệ An

4
VS

Quảng Nam

0
15h30
SVĐ Tự Do (TP.Huế)

Sông Trà Quảng Ngãi

0
VS

Huế

5
7/1
15h00
Hàm Rồng 5

Khánh Hòa

0
VS

Bình Định

0
15h00
Hàm Rồng 4

LPBank HAGL

2
VS

Gama Vĩnh Phúc

0
9/1
15h00
Hàm Rồng 4

Bình Định

0
VS

LPBank HAGL

1
15h00
Hàm Rồng 5

Kon Tum

0
VS

Khánh Hòa

5
12/1
15h00
Hàm Rồng 5

Khánh Hòa

3
VS

Gama Vĩnh Phúc

0
15h00
Hàm Rồng 4

Bình Định

2
VS

Kon Tum

0
14/1
15h00
Hàm Rồng 4

Kon Tum

0
VS

LPBank HAGL

5
15h00
Hàm Rồng 5

Gama Vĩnh Phúc

0
VS

Bình Định

2
17/1
15h00
Hàm Rồng 5

Gama Vĩnh Phúc

1
VS

Kon Tum

3
15h00
Hàm Rồng 4

LPBank HAGL

2
VS

Khánh Hòa

1
19/1
15h00
Hàm Rồng 5

Bình Định

0
VS

Khánh Hòa

1
15h00
Hàm Rồng 4

Gama Vĩnh Phúc

0
VS

LPBank HAGL

3
22/1
15h00
Hàm Rồng 4

LPBank HAGL

4
VS

Bình Định

0
15h00
Hàm Rồng 5

Khánh Hòa

4
VS

Kon Tum

2
24/1
15h00
Hàm Rồng 4

Gama Vĩnh Phúc

0
VS

Khánh Hòa

2
15h00
Hàm Rồng 5

Kon Tum

1
VS

Bình Định

3
27/1
15h00
Hàm Rồng 4

LPBank HAGL

3
VS

Kon Tum

0
15h00
Hàm Rồng 5

Bình Định

3
VS

Gama Vĩnh Phúc

0
29/1
15h00
Hàm Rồng 5

Kon Tum

2
VS

Gama Vĩnh Phúc

1
15h00
Hàm Rồng 4

Khánh Hòa

2
VS

LPBank HAGL

2
7/1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Tây Ninh

0
VS

Đắk Lắk

3
15h30
SVĐ- TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Phú Yên

1
9/1
15h30
SVĐ- TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Đắk Lắk

0
VS

Bình Phước

2
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Lâm Đồng

2
VS

Tây Ninh

0
12/1
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Tây Ninh

1
VS

Phú Yên

1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Đắk Lắk

2
VS

Lâm Đồng

1
14/1
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Lâm Đồng

0
VS

Bình Phước

1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Phú Yên

0
VS

Đắk Lắk

0
17/1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Phú Yên

4
VS

Lâm Đồng

0
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Bình Phước

4
VS

Tây Ninh

0
19/1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Đắk Lắk

3
VS

Tây Ninh

2
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Phú Yên

2
VS

Bình Phước

1
22/1
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Bình Phước

2
VS

Đắk Lắk

2
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Tây Ninh

1
VS

Lâm Đồng

3
24/1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Phú Yên

2
VS

Tây Ninh

0
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Lâm Đồng

6
VS

Bình Phước

2
27/1
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Bình Phước

2
VS

Lâm Đồng

1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Đắk Lắk

0
VS

Phú Yên

3
29/1
15h30
Sân phụ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Lâm Đồng

0
VS

Phú Yên

1
15h30
SVĐ - TTHL&TĐ TDTT Bình Phước

Tây Ninh

0
VS

Bình Phước

4
7/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Becamex Bình Dương

2
VS

Đồng Nai

0
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

1
VS

TP. Hồ Chí Minh

0
9/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Long An

1
VS

Becamex Bình Dương

2
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Đồng Nai

2
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

3
12/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Becamex Bình Dương

1
VS

TP.Hồ Chí Minh

4
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Đồng Nai

0
VS

Long An

3
14/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

TP.Hồ Chí Minh

7
VS

Đồng Nai

0
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Long An

3
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

1
17/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

TP.Hồ Chí Minh

1
VS

Long An

1
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

0
VS

Becamex Bình Dương

1
19/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Đồng Nai

0
VS

Becamex Bình Dương

2
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

TP.Hồ Chí Minh

1
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

2
22/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Becamex Bình Dương

2
VS

Long An

0
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

2
VS

Đồng Nai

2
24/1
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

TP.Hồ Chí Minh

2
VS

Becamex Bình Dương

1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Long An

3
VS

Đồng Nai

2
27/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Đồng Nai

1
VS

TP.Hồ Chí Minh

3
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

0
VS

Long An

0
29/1
13h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Long An

3
VS

TP.Hồ Chí Minh

5
15h30
Tân Hưng, TP. Bà Rịa

Becamex Bình Dương

3
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

0
7/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Cần Thơ

1
VS

An Giang

1
16h00
SVĐ Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

Đồng Tháp

1
9/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Vĩnh Long

1
VS

Cần Thơ

5
16h00
SVĐ Tiền Giang

An Giang

2
VS

Tiền Giang

2
12/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Cần Thơ

1
VS

Đồng Tháp

2
16h00
SVĐ Tiền Giang

An Giang

5
VS

Vĩnh Long

1
14/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Đồng Tháp

2
VS

An Giang

1
16h00
SVĐ Tiền Giang

Vĩnh Long

2
VS

Tiền Giang

5
17/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Đồng Tháp

0
VS

Vĩnh Long

0
16h00
SVĐ Tiền Giang

Tiền Giang

0
VS

Cần Thơ

3
19/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

An Giang

2
VS

Cần Thơ

0
16h00
SVĐ Tiền Giang

Đồng Tháp

0
VS

Tiền Giang

1
22/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Cần Thơ

3
VS

Vĩnh Long

0
16h00
SVĐ Tiền Giang

Tiền Giang

0
VS

An Giang

1
24/1
16h00
SVĐ Tiền Giang

Đồng Tháp

1
VS

Cần Thơ

0
14h00
SVĐ Tiền Giang

Vĩnh Long

1
VS

An Giang

0
27/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

An Giang

0
VS

Đồng Tháp

1
16h00
SVĐ Tiền Giang

Tiền Giang

3
VS

Vĩnh Long

0
29/1
14h00
SVĐ Tiền Giang

Vĩnh Long

1
VS

Đồng Tháp

1
16h00
SVĐ Tiền Giang

Cần Thơ

0
VS

Tiền Giang

0

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA