LỊCH THI ĐẤU VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2022

22/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

HAGL

0
VS

Viettel

1
17.15
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

PVF Hưng Yến

1
VS

Long An

0
23/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hà Nội

6
VS

Bình Định

1
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đồng Tháp

0
VS

SLNA

1
24/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

B.Bình Dương

1
VS

Đ.A Thanh Hóa

2
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

HVBĐ Nutifood

0
VS

Sài Gòn

0
25/3
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Long An

0
VS

HAGL

3
14.30
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Viettel

1
VS

PVF Hưng Yên

0
26/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Bình Định

0
VS

Đồng Tháp

0
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

SLNA

0
VS

Hà Nội

0
27/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đ.A Thanh Hóa

2
VS

HVBĐ Nutifood

1
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Sài Gòn

1
VS

B.Bình Dương

1
28/3
14.30
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

PVF Hưng Yên

2
VS

HAGL

0
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Long An

0
VS

Viettel

2
29/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hà Nội

2
VS

Đồng Tháp

0
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Bình Định

2
VS

SLNA

4
30/3
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

B.Bình Dương

1
VS

HVBĐ Nutifood

3
14.30
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đ.A Thanh Hóa

4
VS

Sài Gòn

2
1/4
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Viettel

2
VS

Sài Gòn

0
17.00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hà Nội

1
VS

HAGL

0
2/4
14.30
TN3 - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Đ.Á. Thanh Hóa

0
VS

SLNA

0
Pen: 1-2
17.00
NTL - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

PVF Hưng Yên

1
VS

HVBĐ Nutifood

1
Pen: 5-6
4/4
14.30
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Viettel

2
VS

SLNA

0
16.45
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Hà Nội

3
VS

HVBĐ Nutifood

1
6/4
15.30
SVĐ - TT Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Viettel

1
VS

Hà Nội

2

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA