LỊCH THI ĐẤU VCK GIẢI VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2024

21/2/2024
16.00
SVĐ Bình Dương

B.Bình Dương

1
VS

Đồng Tháp

0
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
15.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

PVF

1
VS

Huế

0
22/2/2024
14.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hà Nội

1
VS

LPBank HAGL

1
16.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Phú Yên

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

2
14.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Bình Phước

0
VS

SLNA

3
16.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Thể Công Viettel

2
VS

Khánh Hòa

0
23/2/2024
14.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Đồng Tháp

1
VS

PVF

3
16.00
SVĐ Bình Dương

Huế

1
VS

B.Bình Dương

0
24/2/2024
14.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

LPBank HAGL

3
VS

Phú Yên

0
16.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Đông Á Thanh Hóa

0
VS

Hà Nội

1
14.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

SLNA

0
VS

Thể Công Viettel

1
16.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Khánh Hòa

2
VS

Bình Phước

1
25/2/2024
15.00
SVĐ Bình Dương

B.Bình Dương

2
VS

PVF

2
15.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Đồng Tháp

1
VS

Huế

5
26/2/2024
14.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

LPBank HAGL

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

0
16.00
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Hà Nội

2
VS

Phú Yên

0
14.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

SLNA

2
VS

Khánh Hòa

0
16.00
Sân C (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Bình Phước

0
VS

Thể Công Viettel

5
29/2/2024
14.00 (Tứ kết 1)
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

PVF

1
VS

SLNA

2
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
16.00 (Tứ kết 2)
SVĐ Bình Dương

Hà Nội

3
VS

B.Bình Dương

1
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
1/3/2024
14.00 (Tứ kết 3)
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Thể Công Viettel

2
VS

Đông Á Thanh Hóa

0
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
16.00 (Tứ kết 4)
Sân B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Huế

0 (Pen: 7)
VS

LPBank HAGL

0 (Pen: 8)
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
3/3/2024
15.00 (Bán kết 1)
SVĐ Bình Dương

SLNA

1 (Pen: 9)
VS

Hà Nội

1 (Pen: 10)
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
17.30 (Bán kết 2)
SVĐ Bình Dương

Thể Công Viettel

1
VS

LPBank HAGL

0
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)
5/3/2024
17.00 (Chung kết)
SVĐ Bình Dương

Hà Nội

0 (Pen: 4)
VS

Thể Công Viettel

0 (Pen: 2)
TT trên FPT Play & VFF Channel (Youtube)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA