Lịch thi đấu lượt đi giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Thứ Ba - 22/9/2020
15h45
SVĐ Hà Nam

Phong Phú Hà Nam

3
VS

Thái Nguyên T&T

3
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
18h20
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II Watabe

0
VS

Hà Nội I Watabe

6
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh II

0
VS

TP Hồ Chí Minh I

6
18h30
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Sơn La

1
VS

Than KSVN

4
Thứ Sáu - 25/9/2020
16h00
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

-
VS

Hà Nội II Watabe

-
18h20
SVĐ Hà Nam

Hà Nội I Watabe

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh I

-
VS

Sơn La

-
18h30
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Than KSVN

-
VS

TP Hồ Chí Minh II

-
Thứ Ba - 29/9/2020
16h00
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II Watabe

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
18h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội I Watabe

-
VS

Thái Nguyên T&T

-
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Sơn La

-
18h20
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh I

-
VS

Than KSVN

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
Thứ Bảy - 03/10/2020
15h50
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

-
VS

TP Hồ Chí Minh II

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
18h30
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

-
VS

TP Hồ Chí Minh I

-
16h00
SVĐ Hà Nam

Sơn La

-
VS

Hà Nội II Watabe

-
18h30
SVĐ Hà Nam

Than KSVN

-
VS

Hà Nội I Watabe

-
Thứ Ba - 06/10/2020
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Thái Nguyên T&T

-
18h20
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh I

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
16h00
SVĐ Hà Nam

Sơn La

-
VS

Hà Nội I Watabe

-
18h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II Watabe

-
VS

Than KSVN

-
Thứ Bảy - 10/10/2020
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Hà Nội II Watabe

-
18h20
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Hà Nội I Watabe

-
VS

TP Hồ Chí Minh I

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports
16h00
SVĐ Hà Nam

Phong Phú Hà Nam

-
VS

Sơn La

-
18h30
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

-
VS

Than KSVN

-
Thứ Ba - 13/10/2020
16h00
Sân 3 TTĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh I

-
VS

Hà Nội II Watabe

-
18h30
Sân 3 TTĐTBĐTVN

Hà Nội I Watabe

-
VS

TP Hồ Chí Minh II

-
16h00
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

-
VS

Sơn La

-
18h20
SVĐ Hà Nam

Than KSVN

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
THTT trên VTV6 và VTV6 HD; các kênh Youtube: VFF Channel, Nextsports

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA