LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN BẮC 2022

30/8/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội II

0
VS

TP HCM I

3
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

PP Hà Nam

1
VS

Than KSVN

2
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
31/8/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội I

4
VS

TP HCM II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
3/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

2
VS

Than KSVN

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội I

5
VS

Hà Nội II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
4/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM II

0
VS

TPHCM I

6
Onsport & VFF Channel (Youtube)
7/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM II

0
VS

PP Hà Nam

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

2
VS

Hà Nội II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
8/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

1
VS

Hà Nội I

0
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
11/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội II

0
VS

PP Hà Nam

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM II

0
VS

Thái Nguyên T&T

2
Onsport & VFF Channel (Youtube)
12/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM I

2
VS

Than KSVN

1
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
15/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội II

1
VS

TP HCM II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

PP Hà Nam

0
VS

Thái Nguyên T&T

0
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
16/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội I

0
VS

TP HCM I

0
VTV5 & VFF Channel (Youtube)
19/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

1
VS

TP HCM II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
20/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM I

1
VS

Thái Nguyên T&T

1
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

PP Hà Nam

0
VS

Hà Nội I

2
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
23/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

3
VS

Hà Nội II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
24/9/2022
16h00
Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

0
VS

Hà Nội I

2
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h30
Trung tâm ĐTBĐTVN

TP HCM I

2
VS

PP Hà Nam

0
VTV5 & VFF Channel (Youtube)
5/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

1
VS

TP HCM I

2
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

PP Hà Nam

2
VS

Hà Nội II

0
VTV6 & VFF Channel (Youtube)
6/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

TP HCM II

0
VS

Than KSVN

4
Onsport & VFF Channel (Youtube)
9/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II

0
VS

Hà Nội I

5
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

Than KSVN

1
VS

Thái Nguyên T&T

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
10/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

TP HCM I

5
VS

TP HCM II

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
13/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

PP Hà Nam

2
VS

TP HCM II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

Hà Nội I

1
VS

Thái Nguyên T&T

0
VTV5 & VFF Channel (Youtube)
14/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II

0
VS

Than KSVN

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
17/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

2
VS

PP Hà Nam

2
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

TP HCM II

0
VS

Hà Nội I

3
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

TP HCM I

2
VS

Hà Nội II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
21/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Thái Nguyên T&T

4
VS

TP HCM II

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

Hà Nội I

2
VS

PP Hà Nam

0
VTV5 & VFF Channel (Youtube)
22/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Than KSVN

0
VS

TP HCM I

0
Onsport & VFF Channel (Youtube)
25/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

TP HCM II

1
VS

Hà Nội II

1
Onsport & VFF Channel (Youtube)
26/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

TP HCM I

2
VS

Hà Nội I

1
VTV2 & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

Than KSVN

2
VS

PP Hà Nam

3
VTV5 & VFF Channel (Youtube)
29/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội II

0
VS

Thái Nguyên T&T

3
Onsport & VFF Channel (Youtube)
30/10/2022
15h30
SVĐ Hà Nam

Hà Nội I

0
VS

Than KSVN

0
VTV2 & VFF Channel (Youtube)
18h00
SVĐ Hà Nam

PP Hà Nam

1
VS

TP HCM I

3
VTV5 & VFF Channel (Youtube)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA