LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2024

Ngày 2/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh I

4
VS

Sơn La

0
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Thái Nguyên T&T

2
VS

TP Hồ Chí Minh II

0
Ngày 3/7/2024
19h00
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội II

0
VS

Phong Phú Hà Nam

4
VFF Channel
19h00
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Than KSVN

0
VS

Hà Nội I

0
On Football
Ngày 7/7/2024
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh II

0
VS

TP Hồ Chí Minh I

3
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Sơn La

0
VS

Thái Nguyên T&T

5
Ngày 8/7/2024
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội I

9
VS

Hà Nội II

4
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Phong Phú Hà Nam

1
VS

Than KSVN

3
On Football
Ngày 12/7/2024
19h00
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Sơn La

0
VS

TP Hồ Chí Minh II

1
VFF Channel
19h00
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh I

1
VS

Thái Nguyên T&T

1
On Football
Ngày 13/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội I

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Than KSVN

-
VS

Hà Nội II

-
Ngày 17/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Phong Phú Hà Nam

-
VS

Sơn La

-
VFF Channel
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội II

-
VS

TP Hồ Chí Minh I

-
Ngày 18/7/2024
19h00
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Hà Nội I

-
19h00
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Thái Nguyên T&T

-
VS

Than KSVN

-
On Football
Ngày 22/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh I

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Sơn La

-
VS

Hà Nội II

-
VFF Channel
Ngày 23/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Thái Nguyên T&T

-
VS

Hà Nội I

-
On Football
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Than KSVN

-
VS

TP Hồ Chí Minh II

-
Ngày 27/7/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Phong Phú Hà Nam

-
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội II

-
VS

Thái Nguyên T&T

-
Ngày 28/7/2024
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội I

-
VS

Sơn La

-
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Than KSVN

-
VS

TP Hồ Chí Minh I

-
On Football
Ngày 1/8/2024
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

TP Hồ Chí Minh II

-
VS

Hà Nội II

-
VFF Channel
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Phong Phú Hà Nam

-
VS

Thái Nguyên T&T

-
On Football
Ngày 2/8/2024
16h30
Sân 3 (TTĐTBĐTVN)

Hà Nội I

-
VS

TP Hồ Chí Minh I

-
On Football
16h30
Sân 1 (TTĐTBĐTVN)

Sơn La

-
VS

Than KSVN

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA