Lịch thi đấu Giải bóng đá nữ VĐQG năm 2011

LƯỢT ĐI

SÂN

GIỜ

MT

ĐỘI – ĐỘI

Thứ Bảy 9/4

Hà Nam

14h45

 

Khai mạc

15h00

1

Phong Phú Hà Nam – TP HCM (Trực tiếp trên VTV 6)

Chủ Nhật 10/4

Hà Nam

15h00

2

GT Thái Nguyên – TKS Việt Nam

Thứ Hai 11/4

Hà Nam

15h00

3

Hà Nội Tràng An II – Hà Nội Tràng An I

Thứ Ba 12/4

Nghỉ

Thứ Tư 13/4

Hà Nam

15h00

4

GT Thái Nguyên – Phong Phú Hà Nam

Thứ Năm 14/4

Hà Nam

15h00

5

Hà Nội Tràng An II – TP HCM (Trực tiếp trên VTV 2)

Thứ Sáu 15/4

Hà Nam

15h00

6

TKS Việt Nam – Hà Nội Tràng An I

Thứ Bảy 16/4

Nghỉ

Chủ Nhật 17/4

Hà Nam

15h00

7

PP Hà Nam – Hà Nội Tràng An II (Trực tiếp trên VTV 6)

Thứ Hai 18/4

Hà Nam

15h00

8

TP HCM – TKS Việt Nam

Thứ Ba 19/4

Hà Nam

15h00

9

Hà Nội Tràng An I – GT Thái Nguyên

Thứ Tư 20/4

Nghỉ

Thứ Năm 21/4

Hà Nam

15h00

10

TKS Việt Nam – Hà Nội Tràng An II (Trực tiếp trên VTV 2)

Thứ Sáu 22/4

Hà Nam

15h00

11

GT Thái Nguyên – TP HCM

Thứ Bảy 23/4

Hà Nam

15h00

12

Hà Nội Tràng An I – Phong Phú Hà Nam

Chủ Nhật 24/4

Nghỉ

Thứ Hai 25/4

Hà Nam

15h00

13

Hà Nội Tràng An II – GT Thái Nguyên

Thứ Ba 26/4

Hà Nam

15h00

14

TP HCM – Hà Nội Tràng An I

Thứ Tư 27/4

Hà Nam

15h00

15

PP Hà Nam – TKS Việt Nam (Trực tiếp trên VTV 2)

 

 

LƯỢT VỀ

SÂN

GIỜ

MT

ĐỘI – ĐỘI

Thứ Bảy 2/7

Hà Nam

16h00

16

Phong Phú Hà Nam – TKS Việt Nam

Chủ Nhật 3/7

Hà Nam

16h00

17

Hà Nội Tràng An I – Hà Nội Tràng An II

Thứ Hai 4/7

Hà Nam

16h00

18

GT Thái Nguyên – TP HCM

Thứ Ba 5/7

Nghỉ

Thứ Tư 6/7

Hà Nam

16h00

19

Hà Nội Tràng An I – Phong Phú Hà Nam

Thứ Năm 7/7

Hà Nam

16h00

20

GT Thái Nguyên – TKS Việt Nam

Thứ Sáu 8/7

Hà Nam

16h00

21

Hà Nội Tràng An II – TP HCM

Thứ Bảy 9/7

Nghỉ

Chủ Nhật 10/7

Hà Nam

16h00

22

Phong Phú Hà Nam – GT Thái Nguyên

Thứ Hai 11/7

Hà Nam

16h00

23

TP HCM – Hà Nội Tràng An I

Thứ Ba 12/7

Hà Nam

16h00

24

TKS Việt Nam – Hà Nội Tràng An II

Thứ Tư 13/7

Nghỉ

Thứ Năm 14/7

Hà Nam

16h00

25

Hà Nội Tràng An II – GT Thái Nguyên

Thứ Sáu 15/7

Hà Nam

16h00

26

Hà Nội Tràng An I – TKS Việt Nam

Thứ Bảy 16/7

Hà Nam

16h00

27

TP HCM – Phong Phú Hà Nam

Chủ Nhật 17/7

Nghỉ

Thứ hai 18/7

Hà Nam

16h00

28

GT Thái Nguyên – Hà Nội Tràng An I

Thứ Ba 19/7

Hà Nam

16h00

29

TKS Việt Nam – TP HCM

Thứ Tư 20/7

Hà Nam

16h00

30

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội Tràng An II

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA