Danh sách ĐT U14 Quốc Gia tập trung chuẩn bị tham dự Festival Châu Á khu vực Đông Nam Á 2016

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứ vụ/Vị trí

Đơn vị

1

Lê Tuấn Long

1963

HLV trưởng

Liên đoàn BĐVN

2

Lê Quang Long

1980

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

3

Lê Đức Tuấn

1982

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

4

Bùi Vinh Quang

1967

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

5

Phạm Văn Minh

1992

Nhân viên y tế

Liên đoàn BĐVN

6

Phạm Thị Dung

1977

Cán bộ CM

Liên đoàn BĐVN

7

Phạm Văn Đông Điền

2002

Thủ môn

Liên đoàn BĐVN

8

Kim Hải Long

2002

Thủ môn

Liên đoàn BĐVN

9

Nguyễn Duy Dũng

2002

Thủ môn

TTHL& TĐ TDTT Hà Nội

10

Trần Thanh Tú

2002

Hậu vệ

Liên đoàn BĐVN

11

Ngô Văn Trọng

2002

Hậu vệ

Liên đoàn BĐVN

12

Nguyễn Đức Trung

2002

Hậu vệ

Trung tâm Thể thao Viettel

13

Nguyễn Hồ Quân

2002

Hậu vệ

Quỹ ĐT & PTBĐ Việt Nam – PVF

14

Nguyễn Đình Thái

2002

Hậu vệ

Liên đoàn BĐVN

15

Giáp Tuấn Dương

2002

Hậu vệ

Liên đoàn BĐVN

16

Đoàn Tuấn Phong

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

17

Đoàn Minh Nhựt

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

18

Lê Ngô Quang Hậu

2002

Tiền vệ

TTĐT Bóng đá trẻ Đà Nẵng

19

Trịnh Đức Công

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

20

Nguyễn Đức Anh

2003

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

21

Lê Bằng Gia Huy

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

22

Ngô Thành Tài

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

23

Hoàng Nhật Long

2002

Tiền vệ

Liên đoàn BĐVN

24

Nguyễn Đức Hiếu

2002

Tiền đạo

Trung tâm Thể thao Viettel

25

Nguyễn Hồng Sơn

2002

Tiền đạo

Quỹ ĐT & PTBĐ Việt Nam – PVF

26

Phạm Thanh Long

2002

Tiền đạo

Liên đoàn BĐVN