Danh sách ĐT Futsal QG tập trung đợt 2 năm 2013

Trưởng đoàn: Trần Anh Tú

HLV trưởng: Sergio Gargelli

Trợ lý HLV: Nguyễn Đức Duy, Huỳnh Tấn Quốc, Hector Souto Vazquez

Săn sóc viên: Trần Văn Phúc

Các cầu thủ:

Ngô Đình Thuận (TM, Thái Sơn Nam), Trần Bửu Phước (TM, Thái Sơn Nam), Đặng Phước Anh (TM, Thái Sơn Nam), Đoàn Ngọc Hào (Thái Sơn Nam), Lê Quốc Nam (Thái Sơn Nam), Nguyễn Trọng Thiện (Thái Sơn Nam), Lý Khánh Hưng (Thái Sơn Nam), Phùng Trọng Luân (Thái Sơn Nam), Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Phạm Thành Đạt (Thái Sơn Nam), Vũ Xuân Du (Thái Sơn Nam), Lưu Quỳnh Toàn (Thái Sơn Nam), Tôn Thất Phi (Thái Sơn Nam), Hoàng Tuấn Vũ (Thái Sơn Bắc), Trần Thái Huy (Bệnh viện An Phước Bình Thuận), Đinh Đức Thành (Ngân hàng BIDV), Phạm Thanh Tuấn (Tân Hiệp Hưng).

Nguồn: vff.org.vn