VCK Asian Cup nữ 2014: Lịch tập của các đội tuyển từ ngày 20/5 đến 24/5 (Cập nhật ngày 20/5)

Lịch tập của các đội tuyển tham dự VCK Asian Cup nữ 2014 (từ 20-24/5)

Nguồn: vff.org.vn