ĐT Việt Nam chính thức hội quân, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19