Một số hình ảnh tại trận giao hữu giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Nhật Bản