Chùm ảnh hội quân đầu tiên trong năm 2020 của đội tuyển Quốc gia