Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá Hạng Ba QG 2017

1. Sau khi ban hành Điều lệ giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2017, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được công văn xin không tiếp tục tham dự giải của đội Hà Nội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội Hà Nội không tham dự giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2017.

2. Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều chỉnh, số lượng và thành phần các đội bóng tham gia thi đấu tại  bảng A cụ thể như sau:

– Bảng A: Do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức gồm 03 đội: Công an nhân dân, Nam Định và Quảng Ngãi.

3. Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều chỉnh Lệ phí tham dự giải, cụ thể như sau:

– Bảng 3 đội: 10.000.000đ/đội (Mười triệu đồng)

Tổng thư ký

Lê Hoài Anh

(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA