Thông báo số 4 giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2022

Theo đề nghị của Công ty TNHH Cung Đình Tháp, Ban Tổ Chức (BTC) giải chấp thuận cho đội CĐT Đồng Tháp điều chỉnh tên gọi thành Cung Đình Tháp.
Lịch thi đấu có điều chỉnh tên gọi như bản đính kèm.
BTC giải thông báo tới các đội bóng và các thành viên tham dự giải được biết và phối hợp thực hiện./.

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA